Složení, nemoci a analýza vína, literární rešerše

Tato bakalářská práce se zaměřuje na problematiku analýzy vína. První část se věnuje složení vína. V další části jsou rozebrány nejčastější nemoci a vady vína, které ovlivňují jeho výslednou kvalitu. Největší část je věnována metodám analýzy vína. Ke kontrole procesu výroby vína a jeho kvality se vy...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Hložková, Jana (Dissertant)
Other Authors: Žeravík, Jiří (Thesis advisor)
Format: Thesis Manuscript
Language:Czech
Published: 2008
Subjects:
Online Access:http://is.muni.cz/th/175130/prif_b/
Cover Image
Description
Summary:Tato bakalářská práce se zaměřuje na problematiku analýzy vína. První část se věnuje složení vína. V další části jsou rozebrány nejčastější nemoci a vady vína, které ovlivňují jeho výslednou kvalitu. Největší část je věnována metodám analýzy vína. Ke kontrole procesu výroby vína a jeho kvality se využívá stanovení alkoholů, sacharidů, kyselin, sirných a polyfenolických sloučenin. Analýza těchto látek se provádí analytickými metodami. Tyto metody jsou však drahé a časově náročné. Nové metody analýzy s využitím biosensorů by stanovení značně urychlily. Při opakovaném použití biosensoru by se snížila i cena samotné analýzy.
This bachelor thesis is focused on problems of wine analysis. The first part pays attention to wine structure. The next part breaks down the most common wine diseases and wine defects which influence its final quality. The biggest part of this work is contributed to methods of wine analyzing. To check the process of wine production and its quality we use alcohol, sugar, acid, sulphur and polyfenolic compound specifications. The analysis of these substances is done by analytic methods. But these methods are expensive and time consuming. New methods of analysis with the use of biosensors would speed up the whole specification. Also the price of the analysis would decrease by repetitive use of biosensors.
Item Description:Vedoucí práce: Jiří Žeravík
Physical Description:48 l. : il., obr.