Reprogramming of human skin fibroblasts into functional cardiomyocytes - insights into molecular pathology of CPVT disorder /

Pozadí: Katecholaminergní polymorfní komorová tachykardie (CPVT) je vysoce letální, dědičná arytmogenní porucha, vyskytující se bez strukturního poškození srdce. Nejčastěji je způsobena mutacemi v genu pro srdeční ryanodinový receptor (RYR2). Existují návrhy, že přestavba mutantního RyR2 makromoleku...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Aćimović, Ivana (Dissertant)
Other Authors: Dvořák, Petr, 1956- (Thesis advisor)
Format: Thesis Manuscript
Language:English
Published: 2018
Subjects:
Online Access:http://is.muni.cz/th/iam8a/
Cover Image
Description
Summary:Pozadí: Katecholaminergní polymorfní komorová tachykardie (CPVT) je vysoce letální, dědičná arytmogenní porucha, vyskytující se bez strukturního poškození srdce. Nejčastěji je způsobena mutacemi v genu pro srdeční ryanodinový receptor (RYR2). Existují návrhy, že přestavba mutantního RyR2 makromolekulárního komplexu vede k úniku vápenatých iontů (Ca2+) ze sarkoplasmatického retikula (SR), nicméně přesný mechanismus CPVT není zatím znám. Lidské pluripotentní kmenové buňky (hPSCs), mezi které patří lidské embryonální a indukovaní pluripotentní kmenové buňky (hESCs a hiPSCs) a jejich diferenciace do kardiomyocytů (CMs) nabízejí unikátní příležitost pro modelování chorob a testování léčiv. Metody: Dermální fibroblasty získané od ženy s CPVT nesoucí novou mutaci RyR2-D3638A byly přeprogramovány do hiPSCs pomocí lentivirového vektoru STEMCCA. Buněčné linie hESC (CCTL12, -13 a -14) a hiPSC (hiPSC clone 4, UEFhfiPS1.4 a CPVT) byly použity pro diferenciaci do kardiomyocytů.
Background: Catecholaminergic polymorphic ventricular tachycardia (CPVT) is a highly lethal inherited arrhythmogenic disorder occurring in the absence of a structural heart disease. Predominantly it is caused by the mutations in the cardiac ryanodine receptor gene (RYR2). There are implications that RyR2 macromolecular complex remodeling leads to sarcoplasmic reticulum (SR) calcium (Ca2+) leakage. However, underlying mechanism of CPVT is still unclear. Human pluripotent stem cells (hPSCs), including human embryonic and induced pluripotent stem cells (hESCs and hiPSCs, respectively), and their differentiation into cardiomyocytes (CMs) offer a unique opportunity for disease modeling and drug testing. Methods: Dermal fibroblasts from a female CPVT patient carrying a novel RyR2-D3638A mutation were reprogrammed into hiPSCs by STEMCCA lentiviral vector. hESC (CCTL12, -13, and -14) and hiPSC (hiPSC clone 4, UEFhfiPS1.4, and CPVT) lines were used for cardiac differentiation.
Item Description:Vedoucí práce: Petr Dvořák
Physical Description:82 listů