Implementace dietního stravování do školských zařízení /

Diplomová práce je v teoretické části zaměřena na problematiku školního stravování v České republice z pohledu historie a legislativy, především pak práce pojednává o dietním stravování ve školských zařízeních z hlediska legislativy, nejčastěji poskytovaných diet ve školních jídelnách a chorob s die...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Slámová, Vendula (Dissertant)
Other Authors: Spáčilová, Jana, 1988- (Thesis advisor)
Format: Thesis Manuscript
Language:Czech
Published: 2017
Subjects:
Online Access:http://is.muni.cz/th/411030/lf_m/
Cover Image
Description
Summary:Diplomová práce je v teoretické části zaměřena na problematiku školního stravování v České republice z pohledu historie a legislativy, především pak práce pojednává o dietním stravování ve školských zařízeních z hlediska legislativy, nejčastěji poskytovaných diet ve školních jídelnách a chorob s dietami souvisejícími. Poslední kapitola shrnuje dietní stravování ve Slovenské republice. Praktická část je věnována jednotlivým krokům samotné implementace dietního stravování do školských zařízení. Navíc také popisuje výsledky dotazníkového šetření orientovaného na brněnská zařízení školního stravování, zkoumá jejich zkušenosti a pohled na problematiku dietního stravování.
The thesis, in the theoretical part, deals with the issue of school meals in the Czech Republic from the perspective of history and legislation. It primarily gives an overview of diet foods in school facilities in terms of legislation, the most frequently provided diet foods in school canteens and diet related diseases. The last chapter summarizes diet foods in Slovakia. The practical part is devoted to the individual steps of the implementation of diet foods in school facilities. In addition, it also describes the results of a questionnaire survey focused on school meals facilities in Brno, it examines their experience and viewpoint of the diet foods issue.
Item Description:Vedoucí práce: Jana Spáčilová
Physical Description:117 + 19 nečíslovaných listů přílohy