Metody izolace a detekce alimentárních virů v potravinách a prostředí

Tato práce je věnovaná problematice izolačních a detekčních metod virů, které zapříčiňují alimentární infekce. I když k šíření těchto virů dochází nejčastěji prostřednictvím mezilidského kontaktu, má svůj výrazný podíl na jejich šíření i přenos prostřednictvím kontaminovaných potravin. Správný odhad...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Hrdý, Jakub (Dissertant)
Other Authors: Vašíčková, Petra (Thesis advisor)
Format: Thesis Manuscript
Language:Czech
Published: 2013
Subjects:
Online Access:http://is.muni.cz/th/375735/prif_b/
Cover Image
Description
Summary:Tato práce je věnovaná problematice izolačních a detekčních metod virů, které zapříčiňují alimentární infekce. I když k šíření těchto virů dochází nejčastěji prostřednictvím mezilidského kontaktu, má svůj výrazný podíl na jejich šíření i přenos prostřednictvím kontaminovaných potravin. Správný odhad rizika, které tyto kontaminace představují, ale znesnadňuje fakt, že testování potravin na přítomnost virových kontaminací není běžným postupem při jejich výrobě, zpracování a distribuci. Celkové riziko těchto kontaminací a následně vzniklých infekcí tak může být výrazně podhodnoceno. Svoji roli zde hraje i nedostatek standardizovaných postupů pro izolaci a posléze detekci virů alimentárních infekcí z daných potravin. Různé přístupy jsou navíc často úzce aplikovatelné a proto je zapotřebí optimalizovat metody pro danou matrici a konkrétní virové agens.
This thesis is focused on the isolation and the detection methods of the viruses that cause food-borne infections. Although the spread of these viruses occurs most often through interpersonal contact, transmission via contaminated food has a significant role on transmission. But the correct estimation of the risk is difficult due to the fact that testing of foodstuff for the presence of viral contamination during its growing, processing and distribution is not a common practice. Therefore the overall risk of the contaminations and subsequently the outbreaks can be significantly underestimated. A lack of standardized methods for isolation and detection of foodborne viruses plays its role too. Various approaches are often narrowly applicable, and thus it is necessary to optimise the method for the specific matrix and viral agens.
Item Description:Vedoucí práce: Petra Vašíčková
Physical Description:67 l.