Možnosti stanovení konstní denzity pomocí ortopantomogramu

Disertační práce „Možnosti stanovení kostní denzity pomocí ortopantomogramu“ se zabývá možnostmi standardního ortopantomografického snímku při stanovení kostní denzity čelistí a postkraniálního skeletu. Tato problematika je aktuální zejména v souvislosti s narůstajícím počtem pacientů, kteří trpí rů...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Peřina, Vojtěch (Dissertant)
Other Authors: Vaněk, Jiří, 1939 březen 4.- (Thesis advisor)
Format: Thesis Manuscript
Language:Czech
Published: 2010
Subjects:
Online Access:http://is.muni.cz/th/21084/lf_d/
Cover Image
Description
Summary:Disertační práce „Možnosti stanovení kostní denzity pomocí ortopantomogramu“ se zabývá možnostmi standardního ortopantomografického snímku při stanovení kostní denzity čelistí a postkraniálního skeletu. Tato problematika je aktuální zejména v souvislosti s narůstajícím počtem pacientů, kteří trpí různými systémovými chorobami skeletu, hlavně osteoporózou. Poruchy kostního metabolismu, zejména osteoporóza, mají negativní dopad na celkový zdravotní stav postižených osob a v některých situacích mohou mít i negativní vliv na stomatologické ošetření. Protože jsou změny na skeletu mnohdy nevratné a i komplexní terapie pouze zastaví postup choroby, je nutná co nejčasnější diagnostika. To však naráží na problémy ceny a dostupnosti specializovaných vyšetření. Jednou z možností je využít pro primární screening změn kostní denzity standardní ortopantomografické snímky. Tato zobrazovací metoda je široce používaná v zubním lékařství a využití snímků zhotovených z jiného důvodu i pro screening osteo
Disorders of bone metabolism, especially the osteoporosis, have a negative impact on general health condition of afflicted individuals. In some cases, they even can affect adversely the stomatological treatment. Diagnostics as early as possible is necessary because skeleton changes are often irreversible; even the comprehensive therapy will only stop advancing of the disease. Alas, there are difficulties concerning the cost and availability of specialized examinations. Thus the option might be the utilization of standard ortho-pantomographic pictures for primary screening of bone density changes. This imaging method is widely used in dentistry. Pictures made from other reasons can be also used for osteoporosis screening without having increased both the medical care costs and radiation stress on the patient. Our work has proved the applicability of the above measures. Of course, an OPG picture is not sufficient for final diagnosis but it can be the primary method to indicate the patien
Item Description:Vedoucí práce: Jiří Vaněk
Physical Description:98 l.