Včasná diagnostika invazívnych mykotických infekcií u hematologických pacientov /

Úvod Infekcie sú, popri rezistentnom nádorovom ochorení, najčastejšiou príčinou smrti pacientov s hematologickou malignitou. Jednými z najzávažnejších infekcií, s ktorými sa môžeme u takto imunokompromitovaných pacientov stretnúť, sú invazívne mykózy. V porovnaní s bakteriálnymi infekciami je ich vý...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Palacková, Martina (Dissertant)
Other Authors: Ráčil, Zdeněk, 1974- (Thesis advisor)
Format: Thesis Manuscript
Language:Slovak
Published: 2021
Subjects:
Online Access:https://is.muni.cz/th/n1j2q/
Cover Image
Description
Summary:Úvod Infekcie sú, popri rezistentnom nádorovom ochorení, najčastejšiou príčinou smrti pacientov s hematologickou malignitou. Jednými z najzávažnejších infekcií, s ktorými sa môžeme u takto imunokompromitovaných pacientov stretnúť, sú invazívne mykózy. V porovnaní s bakteriálnymi infekciami je ich výskyt menej častý, ale morbidita a mortalita s nimi spojená je výrazne vyššia. Cieľom práce bolo analyzovať 1a) využitie vyšetrenia tekutiny z bronchoalveolárnej laváže sérologickými metódami vo včasnej diagnostike invazívnych mykotických infekcií u hematologických pacientov, 1b) prínos bronchoalveolárnej laváže k finálnej diagnóze pľúcnych infiltrátov a ovplyvnenie terapie na základe jej výsledkov u pacientov s hematologickým ochorením a 2) včasná empirická antimykotická terapia mikafungínom a jej efektivita u hematoonkologických pacientov. Metódy 1) Boli analyzované dáta dospelých pacientov s hematologickou malignitou a pľúcnymi infiltrátmi, ktorí podstúpili bronchoalveolárnu laváž na Internej hematoonkologickej klinike v rokoch 2003 až 2018.
Background Infections, along with resistant oncological disease, are the most frequent cause of death in haematological patients. The most severe infections are invasive mycoses, which are not as frequent as bacterial infections, but their incidence is growing and they exibit related morbidity and mortality that is significantly higher. The aims of this work were to analyse: 1a) the usefullness of serological investigation of bronchoalveolar lavage fluid in the early diagnostics of invasive mycotic infections in haematological patients; 1b) the contribution of the bronchoalveolar lavage to the final diagnosis and to the adjustment of therapy in haematological patients and 2) early antimycotic treatment with micafungin and its effectivity in haematological patients. Methods 1) Data from adult patients with haematological malignancies and pulmonary infiltrates were analysed. The patients underwent bronchoalveolar lavage at the Departement of Internal Medicine, Hematology and Oncology between 2003 and 2018.
Item Description:Vedoucí práce: Zdeněk Ráčil
Physical Description:154 listů