Nutričné poradenstvo v procese kardiorehabilitácie /

Táto diplomová práca je zameraná na problematiku nutričného poradenstva v kardiorehabilitačných programoch. Prvá kapitola teoretickej časti uvádza do problematiky samotných kardiorehabilitačných programov. Ďalšie kapitoly sa venujú nutričnému poradenstvu a aktuálnym výživovým odporúčaniam, psycholog...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Hrivniaková, Kristína (Dissertant)
Other Authors: Vysoký, Robert, 1980- (Thesis advisor)
Format: Thesis Manuscript
Language:Slovak
Published: 2020
Subjects:
Online Access:https://is.muni.cz/th/ldjsg/
Cover Image
Description
Summary:Táto diplomová práca je zameraná na problematiku nutričného poradenstva v kardiorehabilitačných programoch. Prvá kapitola teoretickej časti uvádza do problematiky samotných kardiorehabilitačných programov. Ďalšie kapitoly sa venujú nutričnému poradenstvu a aktuálnym výživovým odporúčaniam, psychologickému prístupu k pacientovi a úlohe fyzioterapeutov v nutričnom poradenstve. Praktická časť je uskutočnená formou kvantitatívneho výskumu. Zameraná je na fyzioterapeutov, zisťujúc vzdelania fyzioterapeutov v oblasti výživy počas štúdia, ich vnímanie dôležitosti nutričných intervencií v procese kardiorehabilitácie, postoj k uskutočňovaniu nutričného poradenstva ich osobou a ich zásah do nutričného poradenstva v praxi.
This master thesis deals with issues of nutritional counseling as a part of Cardiac rehabilitation programs. The first chapter of the theoretical part describes Cardiac rehabilitation itself. Other chapters describe nutritional counseling, current nutritional recommendations, psychological approach to the patient and the role of the physiotherapist in this nutritional counseling. The practical part is carried out in the form of quantitative research. The survey was done on physiotherapists observing their level of education in nutrition, their perception of the importance of nutritional interventions in the cardiovascular rehabilitation process, their attitude to carrying out nutritional counseling by them and their intervention in nutritional counseling in practice.
Item Description:Vedoucí práce: Robert Vysoký
Physical Description:109 listů