Strategie učení se cizímu jazyku u nevidomých studentů anglického jazyka jako cizího jazyka /

Disertační práce se zaměřuje na strategie učení se cizímu jazyku u vysoce specifické skupiny – u nevidomých vysokoškolských studentů. Výzkumem strategií učení se cizímu jazyku se věnovala řada výzkumů, žádný z nich se však nevěnoval nevidomým. Počty vysokoškolských nevidomých studentů jsou natolik v...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Hovořáková, Ivana (Dissertant)
Other Authors: Hanušová, Světlana, 1963- (Thesis advisor)
Format: Thesis Manuscript
Language:Czech
Published: 2017
Subjects:
Online Access:http://is.muni.cz/th/104817/pedf_d/
Cover Image
Description
Summary:Disertační práce se zaměřuje na strategie učení se cizímu jazyku u vysoce specifické skupiny – u nevidomých vysokoškolských studentů. Výzkumem strategií učení se cizímu jazyku se věnovala řada výzkumů, žádný z nich se však nevěnoval nevidomým. Počty vysokoškolských nevidomých studentů jsou natolik vysoké, že by měly vzbuzovat zájem vyučujících o to, jak je co nejlépe učit. Používání strategií učení je považováno za podmínku jednoduššího, efektivnějšího a zábavnějšího celoživotního učení. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a empirickou. V teoretické části jsou představeny tři hlavní koncepty, které tvoří teoretická východiska práce. První kapitola představuje typy zrakových postižení, vzdělávání nevidomých v chronologickém hledisku včetně podmínek a podpory v terciárním vzdělávání v dnešní době. Ve druhé kapitole jsou uvedeny nejvýznamnější teorie osvojování cizího jazyka a současné výukové metody s uvedením specifik vztahujících se k nevidomým studentům. Třetí kapitola se zab
The dissertation thesis focuses on language learning strategies in a highly specific group of people of blind university students. Numerous research into language learning strategies has been carried out, none of which was dealing with the blind. The numbers of blind students in mainstream schools are high enough to arouse interest of teachers in best possible ways of teaching them. Using language learning strategies is viewed as a crucial condition for easier, more efficient and more enjoyable autonomous lifelong learning. The work is divided into two parts, theoretical and empirical. In the theoretical part, three main key concepts which form theoretical background of this work are introduced. The first chapter presents types of visual impairments, their classification, education of the blind from the chronological point of view, including tertiary education of the blind nowadays. In the second chapter, the most influential theories of language acquisition are listed to support under
Item Description:Vedoucí práce: Světlana Hanušová
Physical Description:179 listů