Stav zubního zdraví u dětí ve vztahu k životosprávě - mezinárodní srovnání /

Úvod. Zubní kaz je nejrozšířenější chorobou multifaktoriálního původu. Vede kXdestrukci zubu, bolesti, až ztrátě zubu. Následky jsou nejen místní, ale i celkové. Cílem studie bylo porovnat stav zubního zdraví dětí žijících vXgeograficky, ekonomicky a kulturně rozdílných zemích - středně ekonomicky v...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Salah, Nabil, 1967- (Dissertant)
Other Authors: Forejt, Martin, 1976- (Thesis advisor)
Format: Thesis Manuscript
Language:Czech
Published: 2016
Subjects:
Online Access:http://is.muni.cz/th/345528/lf_d/
Cover Image
Description
Summary:Úvod. Zubní kaz je nejrozšířenější chorobou multifaktoriálního původu. Vede kXdestrukci zubu, bolesti, až ztrátě zubu. Následky jsou nejen místní, ale i celkové. Cílem studie bylo porovnat stav zubního zdraví dětí žijících vXgeograficky, ekonomicky a kulturně rozdílných zemích - středně ekonomicky vyspělé České republice (ČR) a rozvojové zemi - Jemenu (YE). Soubor a metodika. Bylo vyšetřeno 875 dětí (věk 5 – 15 let). Děti byly rozděleny do 4 věkových skupin a dle pohlaví. Pro výpočet u dočasného chrupu byly použity indexy kpe a restorativní index ri % a u trvalého chrupu indexy KPE a RI %. Ke statistickému vyhodnocení byl použit software MedCal Software inc. Belgium. Statistické vyhodnocení bylo provedeno pomocí t-testu, Pearsonovy korelace, korelačního koeficientu (rho) sXintervalem spolehlivosti (95% CI), Spearmanův rank korelační koeficient sX96% CI. Jako statisticky významné byly považovány hodnoty p < 0,05. Výsledky. V průměrných hodnotách kpe a KPE/jedno dítě se většinou výstupy statisticky významně nelišily.
Introduction: Tooth decay is the most prevalent disease of multi factorial origin, which results to destruction of the tooth resulting in pain and tooth loss. Since the disease is almost entirely preventable and easily curable at the beginning, the extension of tooth decay reflects the level of population health literacy and accessibility of professional dental care. The aim of this study was to compare the quality of dental health of children living in geographically, economically and culturally very different countries: the economically medium developed country of Czech Republic (CR) and Yemen (YE), which is an underdeveloped country suffering from civil war since years. Material and methodos. The study by standard methods examined 875 children aged 5-15 years. For comparing the data between the two countries, the children were divided into four groups each representing both sexes (girls and boys). The calculated standard indexes: kpe and degree of dental treatment restorative index
Item Description:Vedoucí práce: Martin Forejt
Physical Description:91 listů