Geografické rozšírenie druhov rodu Cirsium na Slovensku /

Predkladaná bakalárska práca popisuje geografické rozšírenie druhov rodu Cirsium na Slovensku. Bola vypracovaná na základe štúdia herbárových položiek, doplnené o údaje z Centrálnej databázy fytocenologických zápisov na Slovensku (CDF) spravovanej Botanickým ústavom Slovenskej akadémie vied, z Domin...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Vavrinec, Martin (Dissertant)
Other Authors: Bureš, Petr, 1963- (Thesis advisor)
Format: Thesis Manuscript
Language:Slovak
Published: 2016
Subjects:
Online Access:http://is.muni.cz/th/424016/prif_b/
Cover Image
Description
Summary:Predkladaná bakalárska práca popisuje geografické rozšírenie druhov rodu Cirsium na Slovensku. Bola vypracovaná na základe štúdia herbárových položiek, doplnené o údaje z Centrálnej databázy fytocenologických zápisov na Slovensku (CDF) spravovanej Botanickým ústavom Slovenskej akadémie vied, z Dominovej rukopisnej dokumentácie k flóre Česka a Slovenska, z novšej odbornej literatúry, predovšetkým Bulletinu Slovenskej botanickej spoločnosti, a aj z vlastného terénneho výskumu v priebehu sezóny 2015. Lokality z týchto zdrojov boli prenesené do databázy. Tá obsahuje 13309 záznamov vrátane duplikátov (12329 bez duplikátov). K lokalitám boli priradené geografické súradnice, na ktorých základe boli vytvorené mapy rozšírenia skúmaných druhov. Distribúcia bola analyzovaná z hľadiska hustoty lokalít vzhľadom na fytochorióny, nadmorskú výšku a klimatické parametre.
Submitted bachelor work describes geographic distribution of Cirsium species in Slovakia. It is based on a study of herbarium specimens kept in Slovak institutional herbaria, which has been completed by the data from the Central Database of Phytosociological Relevés in Slovakia (CDF) administrated by The Institute of Botany on The Slovak Academy of Sciences, Domin's botanical documentation to the Czech and Slovak flora, and by more recent published literature, mainly from “Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti” and by own field research documented by photographs. Localities from these resources were transferred to a database. This database includes 13309 localities, including duplicates (12329 excluding duplicates). Geographic coordinates were added to each described locality and maps of distribution were made on it's base. The density of distribution in phytogeographical districts was analyzed as well as climatic and altitudinal preferences of particular taxa.
Item Description:Vedoucí práce: Petr Bureš
Physical Description:108 stran : mapy, ilustrace + CD