Frekvence samic v populacích gynodioecického druhu Cirsium heterophyllum (Asteraceae) /

Tato bakalářská práce se zabývá analýzou frekvence samic v populacích gynodioecického druhu Cirsium heterophyllum. Jedním z hlavních cílů byla optimalizace sběru dat, umožňujících co nejpřesněji detekovat frekvenci samic a podmínky prostředí, které potencionálně vysvětlují tuto frekvenci v populacíc...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Kubová, Michaela (Dissertant)
Other Authors: Bureš, Petr, 1963- (Thesis advisor)
Format: Thesis Manuscript
Language:Czech
Published: 2016
Subjects:
Online Access:http://is.muni.cz/th/409039/prif_b/
Cover Image
Description
Summary:Tato bakalářská práce se zabývá analýzou frekvence samic v populacích gynodioecického druhu Cirsium heterophyllum. Jedním z hlavních cílů byla optimalizace sběru dat, umožňujících co nejpřesněji detekovat frekvenci samic a podmínky prostředí, které potencionálně vysvětlují tuto frekvenci v populacích studovaného druhu a metodiky ke zjištění vhodných parametrů pro detekci výhody samic. Nejdůležitějšími závěry mé práce jsou: (1) Stanovená metodika se ukázala jako dobrý postup při stanovení frekvence samic v populacích Cirsium heterophyllum a také jako dobrý nástroj pro detekci stresu, dílčích i celkové výhody samic. (2) Frekvence samic se pohybovala od 39,7% do 67,8%. Hodnota celkové výhody samic vycházející z poměru mezi celkovým potomstvem samic a celkovým potomstvem hermafroditů na jedince byla 4,66.
This bachelor thesis analyzes female frequency in populations of gynodioecious species Cirsium heterophyllum. One of the main objectives was to optimize data collection, allowing detecting as accurately as possible the frequency of females and environmental factors potentially explaining this frequency in populations and optimalization of methods to determine suitable parameters for detection female advantage. The most important conclusions of this work are:(1) The methods used in the thesis are powerful tool for the estimation of female frequency in the populations of Cirsium heterophyllum as well as for the detection of stress and particular and overall female advantages. (2) Female frequency varies between 39,7% and 67,8%. The degree of overall female advantage based on the ratio between the number of female/hermaphrodite progenies was 4,66.
Item Description:Vedoucí práce: Petr Bureš
Physical Description:61 listů : ilustrace, grafy