Využití informačních a komunikačních technologií v procesu zadávání veřejných zakázek /

Disertační práce se zabývá problematikou využívání informačních a komunikačních technologií v procesu zadávání veřejných zakázek. Úvodní část je věnována vývoji právní úpravy v oblasti elektronizace zadávacího řízení a identifikaci nejvýznamnějších legislativních opatření, která měla pozitivní dopad...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Baumruková, Dagmar (*ap)
Corporate Author: Masarykova univerzita. Právnická fakulta (*ip)
Other Authors: Polčák, Radim, 1978- (*vp)
Format: Thesis Manuscript
Language:Czech
Published: 2015
Subjects:
Online Access:http://is.muni.cz/th/420189/pravf_c/
Cover Image
Description
Summary:Disertační práce se zabývá problematikou využívání informačních a komunikačních technologií v procesu zadávání veřejných zakázek. Úvodní část je věnována vývoji právní úpravy v oblasti elektronizace zadávacího řízení a identifikaci nejvýznamnějších legislativních opatření, která měla pozitivní dopad na elektronizaci veřejného zadávání v České republice. Za účelem stanovení míry využívání ICT je podroben procesní analýze celý životní cyklus zadávacího řízení, včetně jednotlivých dílčích úkonů veřejného zadavatele. Posouzeny jsou rovněž časové a finanční náklady na administraci veřejných zakázek v podobě tzv. transakčních nákladů. Závěr práce je věnován optimalizaci procesu, jehož cílem je zvýšit míru využívání informačních a komunikačních prostředků a tím dosáhnout vyšší efektivity zadávacího řízení.
This doctoral thesis deals with using information and communication technology during procurement of public contracts. The introduction is devoted to the development of national legislation in the field of electronization of the procurement and identification of the most significant legislation measures with positive outcome for electronic procurement of public contracts in the Czech Republic. The whole life cycle of the procurement procedure including particular operations of the contracting authority is analysed with regards to determining the amount of ICT involvement in the process. Time consumption and financial costs of the public contract administration is taken into account as so called transaction costs. The conclusion describes process optimisation with the aim to increase usability of the ICT and subsequently attain higher efficiency of the procurement of the public contracts.
Item Description:Dizertace (MPA)--Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2015
Vedoucí práce: Radim Polčák
Physical Description:80 listů