Vnitrostátní, mezinárodní a komunitární aspekty veřejnoprávní regulace finančních trhů - ekonomická analýza toku kapitálu /

Disertační práce přináší multidisciplinární pohled do problematiky regulace bank. Autor svoji práci dělí do dvou základních pilířů. První pilíř je věnován problematice bankovní unie, a to zejména s důrazem na obezřetnostní požadavky. Druhý pilíř disertační práce je zaměřen na koncept unie kapitálový...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Schweigl, Johan, 1981- (Dissertant)
Other Authors: Blažek, Jiří, 1947- (Thesis advisor)
Format: Thesis Manuscript
Language:Czech
Published: 2015
Subjects:
Online Access:http://is.muni.cz/th/210729/pravf_d/
Cover Image
Description
Summary:Disertační práce přináší multidisciplinární pohled do problematiky regulace bank. Autor svoji práci dělí do dvou základních pilířů. První pilíř je věnován problematice bankovní unie, a to zejména s důrazem na obezřetnostní požadavky. Druhý pilíř disertační práce je zaměřen na koncept unie kapitálových trhů, který je v současné době (2015) chystán Evropskou komisí. Tyto dva základní „regulační“ pilíře autor propojuje kapitolou věnující se souvisejícím dohledovým orgánům. Autor ve své práci podává relativně ucelený pohled na zkoumanou problematiku, a při tom usiluje o to, aby zdůraznil i ekonomickou podstatu zkoumaných právních institutů.
The PhD thesis provides a multidisciplinary insight of regulation of banks. The author divided his thesis into two fundamental pillars. The first pillar covers the banking union with an emphasis on prudential requirements. The other pillar is aimed the concept of capital markets union, which is currently (2015) being built by the European Commission. The author interconnects these two basic “regulatory” pillars with a chapter on the relating supervisory authorities. The author presents a relatively complex view at the researched topic. He pays a special attention to emphasizing the economic essence of the researched legal concepts.
Item Description:Vedoucí práce: Jiří Blažek
Physical Description:191 listů