Ultrazvuk v primární diagnostice a diagnostice komplikací v onkogynekologii /

Cíle: Cílem studia a práce bylo zkoumat znalosti, možnosti a přesnost ultrazvuku v diagnostice některých gynekologických nádorů a v detekci komplikací onkogynekologické léčby. Dílčí cíle zahrnovaly shrnutí recentních dat o metodice ultrazvukového vyšetření a porovnání jeho přesnosti s ostatními zobr...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Weinberger, Vít, 1978- (Dissertant)
Other Authors: Zikán, Michal, 1976- (Thesis advisor)
Format: Thesis Manuscript
Language:Czech
Published: 2015
Subjects:
Online Access:http://is.muni.cz/th/21108/lf_d/
Cover Image
Description
Summary:Cíle: Cílem studia a práce bylo zkoumat znalosti, možnosti a přesnost ultrazvuku v diagnostice některých gynekologických nádorů a v detekci komplikací onkogynekologické léčby. Dílčí cíle zahrnovaly shrnutí recentních dat o metodice ultrazvukového vyšetření a porovnání jeho přesnosti s ostatními zobrazovacími metodami ve stagingu karcinomu hrdla, těla dělohy a ovaria; analýzu přesnosti transvaginální sonografie (TVUS) a faktorů, které ji ovlivňují v detekci karcinomatózy pánve u karcinomu ovaria; a analýzu dosud nedostatečně exaktně a systematicky popsané komplikace radikální onkogynekologické léčby – lymfocysty (popis ultrazvukových charakteristik symptomatické, asymptomatické lymfocysty, analýza rizikových ultrazvukových znaků pro vznik symptomatické lymfocysty). Metodika: Do studie detekce karcinomatózy pomocí TVUS byly zařazeny konsekutivně pacientky předoperačně vyšetřené a operované pro karcinom ovaria. Postižení peritonea bylo hodnoceno dle operačního nálezu (v případě, že nebylo
Objectives: The aim was to investigate recent knowledge and accuracy of ultrasound in the diagnosis of certain gynecological malignancies and complications of oncogynaecological treatment, to summarize data on the methodology of ultrasound examination and compare its accuracy with other imaging methods in the staging of cervical, uterine body and ovarian cancer; analysis of accuracy of transvaginal sonography (TVUS) and factors, that influence the detection of pelvic carcinomatosis in ovarian cancer patient; analysis of still insufficiently described complication of oncogynaecological treatment - lymphocele (description of ultrasound features of symptomatic, asymptomatic lymphocele, analysis of risk ultrasonic signs for the development of symptomatic lymphocele). Methods: Ovarian cancer patients were consecutively included to the study on detection of carcinomatosis by ultrasound pre-operatively. Carcinomatosis was evaluated according to the operating finding (if not present or not per
Item Description:Vedoucí práce: Michal Zikán
Physical Description:84 listů