Význam a efektivita dispenzární péče o příbuzné nemocných s kolorektálními neopláziemi /

Úvod Příbuzní prvního stupně nemocných s kolorektálními neopláziemi mají vyšší riziko vzniku kolorektálního karcinomu. Kolorektální karcinom má hereditární i nehereditární rizika. Cílem naší práce je analýza hereditárních i nehereditárních rizik u příbuzných prvního stupně a identifikace jedinců s n...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Mikoviny Kajzrlíková, Ivana, 1982- (Dissertant)
Other Authors: Dítě, Petr, 1941- (Thesis advisor)
Format: Thesis Manuscript
Language:Czech
Published: 2015
Subjects:
Online Access:http://is.muni.cz/th/51963/lf_d/
Cover Image
Description
Summary:Úvod Příbuzní prvního stupně nemocných s kolorektálními neopláziemi mají vyšší riziko vzniku kolorektálního karcinomu. Kolorektální karcinom má hereditární i nehereditární rizika. Cílem naší práce je analýza hereditárních i nehereditárních rizik u příbuzných prvního stupně a identifikace jedinců s nejvyšším rizikem kolorektálního karcinomu, dále porovnání dietních návyků pacientů s kolorektálními neopláziemi a jejich příbuzných prvního stupně, spolu s kontrolní skupinou jedinců bez rodinné anamnézy a bez nálezu neoplastické léze, a nakonec zhodnocení informovanosti pacientů i příbuzných prvního stupně a spokojenosti s kolonoskopickým vyšetřením. Metody Od července 2008 do srpna 2011 probíhal na našem oddělení projekt Jako jedna rodina, kdy jsme sbírali epidemiologická data týkající se kolorektálního karcinomu, informovanosti a spokojenosti s kolonoskopickým vyšetřením od pacientů s kolorektálními neopláziemi, jejich příbuzných prvního stupně a kontrolní skupiny.
Background and aims The first-degree relatives of patients with colorectal neoplasias have higher risk of colorectal cancer than general population. Colorectal cancer has hereditary as well as non-hereditary risks. The aim of our study was to identify first-degree relatives at the highest risk of colorectal neoplasia considering both their hereditary and non-hereditary risks, to compare the dietary habits between colorectal neoplasia patients, their first-degree relatives, and unrelated controls and finaly to evaluate the awareness of patients and their first-degree relatives of risk factors of colorectal cancer and their satisfaction with colonoscopy. Methods The Family project was a unique direct medical counselling project targeting first-degree relatives that took place in our department between July 2008 and April 2011. Within the Project epidemiologic data relevant to colorectal cancer, data about awareness of risk factors and satisfaction with colonoscopy were collected from patients.
Item Description:Vedoucí práce: Petr Dítě
Physical Description:126 listů