Proměny sociální a sídelní struktury obyvatelstva východočeské skupiny kultury lužických popelnicových polí

Předkládaná práce si vzala za cíl shromáždit a vyhodnotit všechna dostupná data o jevech, které jsou tradičně v odborné literatuře považovány za indikátor společenského statutu. Z východních Čech byl sebrán srovnávací materiál k hradištím, pohřebnímu ritu a importům. Vyhodnocením v rámci jednotlivýc...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Novák, Miroslav, 1980- (Dissertant)
Other Authors: Bouzek, Jan, 1935-2020 (Thesis advisor)
Format: Thesis Manuscript
Language:Czech
Published: 2014
Subjects:
Online Access:http://is.muni.cz/th/40092/ff_d_a2/
Cover Image
Description
Summary:Předkládaná práce si vzala za cíl shromáždit a vyhodnotit všechna dostupná data o jevech, které jsou tradičně v odborné literatuře považovány za indikátor společenského statutu. Z východních Čech byl sebrán srovnávací materiál k hradištím, pohřebnímu ritu a importům. Vyhodnocením v rámci jednotlivých jevů, v geografické rovině ve vybraných mikroregionech a v chronologické rovině v etapách nejdynamičtějších proměn bylo dosaženo překvapivě střízlivého obrazu sociální struktury domácího obyvatelstva. Dostupný nálezový fond nese sice četné stopy vazeb na vyspělejší středomořské prostředí, avšak jedná se většinou buď o jevy a předměty souběžně se vyvíjející z domácího podloží nebo několikanásobně zprostředkované s posunutým významem v novém prostředí a bez výraznějšího vlivu na místní společenskou strukturu. Ta setrvává po celou dobu v domácích tradicích rodově organizované venkovské společnosti. Ačkoliv v této době dosahuje východočeský pravěk svého demografického vrcholu, stále se zřejmě
This work took aim to collect and evaluate all available data about phenomena that are traditionally considered in the literature as an indicator of social status. The eastern Bohemia was picked comparative material for fortifications, funeral rites and imports. By evaluating the various phenomena in parallel and cross-sectional plane in selected geographic and chronological micro-level dynamic changes in stages to achieve a surprisingly sober picture of social structure of the domestic population. Finding Available Fund bears the traces of numerous links to more advanced Mediterranean environment, but it is usually either about events and objects in parallel and independently evolving from a home basement or displaced several times conveyed with meaning in the new environment and without significant impact on the local social structure. It persists throughout the domestic traditions of gender-organized rural society. Although in this period reaches its prehistoric East-demographic pea
Item Description:Vedoucí práce: Jan Bouzek
Physical Description:289 s., [67] s. příl. : il.