Frekvence samic v populacích gynodioecického druhu Cirsium oleraceum (Asteraceae)

Tato diplomová práce se zabývá analýzou frekvence samic v populacích gynodioecického druhu Cirsium oleraceum a biotickým i abiotickým faktorům, které ji ovlivňují (gynodioecie = pohlavní dimorfismus: samice + hermafroditi). Dále jsem zjišťovala, zda je rozdíl v plodnosti a v míře napadení hmyzími he...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Čuprová, Tereza (Dissertant)
Other Authors: Bureš, Petr, 1963- (Thesis advisor)
Format: Thesis Manuscript
Language:Czech
Published: 2014
Subjects:
Online Access:http://is.muni.cz/th/323896/prif_m/
Cover Image
Description
Summary:Tato diplomová práce se zabývá analýzou frekvence samic v populacích gynodioecického druhu Cirsium oleraceum a biotickým i abiotickým faktorům, které ji ovlivňují (gynodioecie = pohlavní dimorfismus: samice + hermafroditi). Dále jsem zjišťovala, zda je rozdíl v plodnosti a v míře napadení hmyzími herbivory mezi samicemi a hermafrodity. Na základě prostudované literatury jsem předpokládala, že frekvence samic v drsnějších podmínkách poroste, protože by měly být vůči nim odolnější než hermafroditi. Výsledky neukázaly vztah mezi frekvencí samic a průměrnými ročními teplotami či průměrnými ročními úhrny srážek na lokalitách. Pouze v případě nadmořských výšek výsledky naznačují, že jsou frekvence samic vyšší v nadmořských výškách, které již leží pod nebo nad distribučním optimem studovaného druhu, tj. mimo interval 300 – 400 metrů nad mořem. Pozitivní korelace byla nalezena mezi frekvencí samic a sezónností srážek. Z předchozích výzkumů vyplývá, že jsou samice plodnější než hermafroditi a
This diploma thesis analyzes female frequency in populations of gynodioecious species Cirsium oleraceum and factors, biotic and abiotic, determining this frequency (gynodioecy = sexual dimorphism: females + hermaphrodites). In addition, I investigated whether there is a difference in fertility and in the rate of infestation by insect herbivores between females and hermaphrodites. Based on the literature I assumed that the female frequency will be higher in harsher conditions because females should be more resistant against them than hermaphrodites. The results showed no relationship between the annual average temperature or the average annual precipitation sum and female frequency on the localities. It seems that the female frequency is higher in the altitudes outside of the distributional optimum, i.e., outside of 300 – 400 meters above sea level. The positive correlation was found between female frequency and seasonality of precipitation. Previous research shows that the females are
Item Description:Vedoucí práce: Petr Bureš
Physical Description:81 l.