Násunová stavba na styku brněnského masivu a paleozoických sedimentů severní části Moravského krasu

Práce je zaměřená na studium stavby tektonického kontaktu mezi brněnským masivem a severní částí Moravského krasu. Studované území leží na území obcí Petrovice, Vavřinec, Veselice, Suchdol a Nové Dvory. Při vypracovaní práce byla použita vlastní terénní data (dokumentace strukturních prvků na výchoz...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Marhanský, Tomáš (Dissertant)
Other Authors: Melichar, Rostislav, 1961- (Thesis advisor)
Format: Thesis Manuscript
Language:Slovak
Published: 2014
Subjects:
Online Access:http://is.muni.cz/th/356572/prif_m/
Cover Image
Description
Summary:Práce je zaměřená na studium stavby tektonického kontaktu mezi brněnským masivem a severní částí Moravského krasu. Studované území leží na území obcí Petrovice, Vavřinec, Veselice, Suchdol a Nové Dvory. Při vypracovaní práce byla použita vlastní terénní data (dokumentace strukturních prvků na výchozech a průzkumných vrtů). Vlastní data byla doplněna daty převzatými z dťívľjších mapovacích a vrtných prací. Všechna tato data byla dále zpracována metodami orientační analýzy. Na základě uvedených podkladů byly vymezeny tři deformační fáze. Pro první deformační fázi jsou typické kliváže rovnoběžné s vrstevnatostí. Během druhé deformační fáze se vytvořila pro celé území typická drobná násunová stavba se strukturami s vergencí k V. Směr tektonického pohybu v této fázi byl k SSV. Třetí deformační fáze se projevila ve formě mladších příčných zlomů doprovázených křehce-duktilním vlekem. Tyto zlomy porušily spojitost průběhu tektonických šupin.
The thesis is focused on the character of the tectonic contact between Brno Massif and the northern part of the Moravian Karst. The studied area is situated near villages Petrovice, Vavřinec, Veselice, Suchdol and Nové Dvory. In the thesis my own compass data anong with drilling documentation were used. Data of different authors were aslo used. All these data were processed by different numerical methods and three deformation phases were determined. In the first phase cleavage parallel with the bedding was created. In the second phase typical thrust structures with vergence to the east. The sense of the tectonic movement was to the NNE. Third deformation phase was preserved in form of younger faults.
Item Description:Vedoucí práce: Rostislav Melichar
Physical Description:48 s.