Statistické hodnocení dat ze zlínských nivních půd

Do našeho prostředí se bohužel dostává řada látek antropogenního původu. Tyto látky mohou mít nepříznivé účinky na lidské zdraví nebo jiné složky životního prostředí. Pro lepší pochopení chování těchto látek v životním prostředí zavedlo centrum RECETOX monitoring v modelovém území na Zlínsku. Toto ú...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Nešporová, Martina (Dissertant)
Format: Thesis Manuscript
Language:English
Published: 2012
Subjects:
Online Access:http://is.muni.cz/th/150802/prif_r/
Cover Image
Description
Summary:Do našeho prostředí se bohužel dostává řada látek antropogenního původu. Tyto látky mohou mít nepříznivé účinky na lidské zdraví nebo jiné složky životního prostředí. Pro lepší pochopení chování těchto látek v životním prostředí zavedlo centrum RECETOX monitoring v modelovém území na Zlínsku. Toto území bylo zvoleno proto, že dobře reprezentuje průměrné prostředí České republiky. Součástí tohoto monitoringu byl monitoring nivních půd (tedy půd podél řek ovlivňovaných periodickým zaplavováním). Zde jsem studovala dvě datové sady, první z června a září 1997, druhou z května 2005 a května 2006. Zde byly monitorované pedologické parametry. Z chemických parametrů byly monitorované základní skupiny persistentních organických polutantů (tedy polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH), polychlorované bifenyly (PCB), DDT, hexachlorcyklohexan (HCH), hexachlorbenzen (HCB) a DDT), rizikové prvky (V, Co, Ni, Mo, Pb, Cu, Cr, As, Zn, Hg).
Many substances of anthropogenic origin unfortunately became to our environment. These substances can have adverse effect to human health or other components of environement. RECETOX centre (Research Centre for Toxic Compounds in Environment) has established monitoring in Zlín area to better understand of these substances behavior in environment. This area has been chosen, because it well represents mean environment of Czech Republic. Monitoring of fluvisoils has been part of this monitoring (fluvisoils are soils along river, influenced by periodical flooding). I have studied two data sets here, first from June and September 1997 and second from May 2005 and May 2006. Pedologcial parameters have been monitored there.
Physical Description:125 l.