Kraniometrická charakteristika populácií tchora tmavého (Mustela putorius) v Českej republike

Cieľom predloženej štúdie bolo rozšíriť znalosti o kraniometrickej variabilite tchora tmavého (Mustela putorius) na území Českej republiky. Tá bola pozorovaná na lebkách tchora tmavého z troch regiónov – Južnej Moravy, Severnej Moravy a Južných Čiech. Celkovo sa jednalo o 567 lebiek (348 samcov, 219...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Smetanová, Zuzana, 1986- (Dissertant)
Other Authors: Koubek, Petr, 1949- (Thesis advisor)
Format: Thesis Manuscript
Language:Slovak
Published: 2011
Subjects:
Online Access:http://is.muni.cz/th/184644/prif_m/
Cover Image
Description
Summary:Cieľom predloženej štúdie bolo rozšíriť znalosti o kraniometrickej variabilite tchora tmavého (Mustela putorius) na území Českej republiky. Tá bola pozorovaná na lebkách tchora tmavého z troch regiónov – Južnej Moravy, Severnej Moravy a Južných Čiech. Celkovo sa jednalo o 567 lebiek (348 samcov, 219 samíc). Zubné anomálie sme sledovali na lebkách z dvoch oblastí - Južnej Moravy a Južných Čiech. Na 38 lebkách sme zaznamenali celkom 54 zubných anomálií. Tie boli štatisticky významne frekventovanejšie u samcov. Medzi ľavou a pravou časťou čeľuste a medzi hornou a dolnou čeľusťou nebol v počte zubných anomálií nájdený štatisticky významný rozdiel. Pre získanie údajov a sexuálnom dimorfizme a geografickej variabilite lebiek bolo na každej lebke odmeraných 15 lebečných parametrov. Rozdiely vo veľkosti samčích a samičích lebiek boli štatisticky významné vo všetkých parametroch. Štatisticky významné boli taktiež rozdiely vo veľkosti lebiek medzi jednotlivými regiónmi u oboch pohlaví. Najväčší
The objective of the study was to extend the knowledge about craniometric variability of the European polecat (Mustela putorius) in the Czech Republic. Craniometrical investigations were performed on 567 skulls (348 males, 219 females) from three regions: South Moravia, North Moravia and South Bohemia. We examined dentition of skulls from South Moravia and South Bohemia to find out the presence of dental anomalies. Total of 54 anomalies in 38 skulls were observed. Irregularities in dentition were significantly more frequent in males. In number of deviation there were no significant differences between the left and right side of the jaw and between maxilla and mandible. Fifteen measurements were taken on each specimen to reveal sexual dimorphism and geographical variability. Skull size differs significantly in all skull dimensions between males and females. We also find out significant differences between geographic areas in both sexes. The largest males and also females were from South
Item Description:Vedoucí práce: Petr Koubek
Physical Description:68 l.