Transformace bentonitu při interakci s vodou

Práce se zabývá chováním přírodního materiálu bentonitu při interakci s vodou. Bentonit je jílovitá hornina, se kterou se počítá jako s inženýrskou bariérou při budování hlubinných úložišť jaderného odpadu. K experimentu byl využit bentonit z ložiska Rokle, voda Josef a voda VŠCHT. Z poskytnutých ex...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Kubcová, Veronika (Dissertant)
Other Authors: Zeman, Josef, 1951- (Thesis advisor)
Format: Thesis Manuscript
Language:Czech
Published: 2011
Subjects:
Online Access:http://is.muni.cz/th/327653/prif_b/
Cover Image
Description
Summary:Práce se zabývá chováním přírodního materiálu bentonitu při interakci s vodou. Bentonit je jílovitá hornina, se kterou se počítá jako s inženýrskou bariérou při budování hlubinných úložišť jaderného odpadu. K experimentu byl využit bentonit z ložiska Rokle, voda Josef a voda VŠCHT. Z poskytnutých experimentálních údajů byly vyhodnoceny změny chemického složení vody a bentonitu při jejich vzájemné interakci. Na základě vyhodnocených dat pomocí grafů je popsán vývoj koncentrace látek. Pomocí programu Geochemist´s Workbench® byl vytvořen termodynamický model stability bentonitu při interakci s vodou. Na základě výsledků byly určeny hlavní procesy přeměny bentonitu při interakci s vodou. Složení bentonitu určuje výsledné složení interagující vody, vliv původního složení vody na složení substrátu je zanedbatelné.
This Bachelor thesis deals with behaviour of natural bentonite material during its interaction with water. Bentonite is a clayey rock, which is being used as an engineered barrier at building deep nuclear waste storage. Rokle deposit bentonite, water Josef and water VŠCHT were used for the experiments . From provided experimental data changes of chemical composition of water and bentonite during its interaction were evaluated. On the basis of graphically evaluated data the evolution of component concentrations was described. With the aid of program Geochemist´s Workbench® thermodynamic stability model of bentonite interacting with water was prepared. Based on the results the main processes of bentonite changes interacting with water were determined. Bentonite composition determines water composition; influence of original water composition on substrate composition is negligible.
Item Description:Vedoucí práce: Josef Zeman
Physical Description:32 l.