Constraint-based scheduling

Tato práce podává souhrn jednotlivých aspektů rozvrhování tak, jak jsem se jim věnovala od roku 1997. Realizovaná práce je diskutována jednotným způsobem. Nejprve jsou popsány aspekty modelování problémů, práce pokračuje popisem optimalizačních problémů a prohledávacích algoritmů, závěr práce pak tv...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Rudová, Hana, 1972- (Dissertant)
Format: Thesis Manuscript
Language:English
Published: 2010
Subjects:
Cover Image
Description
Summary:Tato práce podává souhrn jednotlivých aspektů rozvrhování tak, jak jsem se jim věnovala od roku 1997. Realizovaná práce je diskutována jednotným způsobem. Nejprve jsou popsány aspekty modelování problémů, práce pokračuje popisem optimalizačních problémů a prohledávacích algoritmů, závěr práce pak tvoří popis dvou aplikačních oblastí, které udávaly směr mému výzkumu v průběhu minulých let. Nově navržené modely využívají principů z oblasti omezujících podmínek a vedou tak k zaměření práce na Rozvrhování prostřednictvím omezení. Optimalizační problémy, kterými jsem se zabývala, vedly k návrhu nových metodologií pro měkké podmínky a dynamické problémy. Nově vyvinuté prohledávací algoritmy zahrnují konstruktivní, opravné i kombinované přístupy. Výzkum v oblasti rozvrhování předmětů vedl k návrhu komplexního systému, který je nyní využíván v praxi. Vývoj inteligentních plánovacích algoritmů založených na inkrementálních principech prokázal jejich výhody v oblasti plánování na gridech.
This thesis summarizes the particular aspects of scheduling I have been working since 1997. All of this work is discussed in a unified schema concentrating first on modeling aspects, continuing with optimization issues and search methodologies, and concluding with two application areas: course timetabling and grid scheduling, which have driven my research over the years. New models proposed are based on the principles of constraint reasoning, which have directed my research toward Constraint-based Scheduling. Optimization issues worked on are related to the proposal of new methodologies for soft constraints and dynamic problems. New search algorithms were developed including constructive, repair-based, and combined approaches. Research in course timetabling has lead to the development of a complex system currently used in practice. Development of intelligent scheduling algorithms based on incremental principles has proven their advantage in the area of grid scheduling.
Physical Description:viii, [205] s.