Xerotermní flóra a vegetace zářezů železniční trati Veselí nad Moravou - Vrbovce

Tato práce se zabývá flórou a vegetací zářezů se zachovalými xerotermními trávníky v úseku železniční trati Veselí nad Moravou - Vrbovce. Studium probíhalo během vegetační sezóny 2009, a to jednak na úrovni floristické, kdy byl proveden druhový soupis 32 vybraných zářezů, jednak na úrovni fytocenolo...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Dřevojan, Pavel (Dissertant)
Other Authors: Roleček, Jan, 1976- (Thesis advisor)
Format: Thesis Manuscript
Language:Czech
Published: 2010
Subjects:
Online Access:http://is.muni.cz/th/269768/prif_b/
Cover Image
Description
Summary:Tato práce se zabývá flórou a vegetací zářezů se zachovalými xerotermními trávníky v úseku železniční trati Veselí nad Moravou - Vrbovce. Studium probíhalo během vegetační sezóny 2009, a to jednak na úrovni floristické, kdy byl proveden druhový soupis 32 vybraných zářezů, jednak na úrovni fytocenologické, zapsáním 32 fytocenologických snímků. Snímky byly klasifikovány do tří skupin a pomocí expertního systému zařazeny celkem do čtyř asociací třídy Festuco-Brometea (Scabioso ochroleucae-Brachypodietum pinnati, Polygalo majoris-Brachypodietum pinnati, Plantagini marititimae-Caricetum flaccae a Geranio sanguinei-Peucedanetum cervariae) a do tří asociací třídy Artemisietea vulgaris (Dauco carotae-Picridetum hieracioidis, Falcario vulgaris-Elytrigietum repentis a Convolvulo arvensis-Brometum inermis). Vyčleněné skupiny byly charakterizovány pomocí diagnostických, konstantních a dominantních druhů a jejich stanovištní podmínky hodnoceny přímo pomocí měřených faktorů prostředí i nepřímo pomoc
This study deals with flora and vegetation of dry grasslands in railway cuttings along a railway track from Veselí nad Moravou to Vrbovce. The field study was conducted during the growing season 2009, when complete species lists and phytosociological relevés were recorded in 32 selected cuttings. The relevés were classified into three groups using cluster analysis and assigned to phytosociological associations using expert system for automatic classification. A total of four associations of Festuco-Brometea class (Scabioso ochroleucae-Brachypodietum pinnati, Polygalo majoris-Brachypodietum pinnati, Plantagini marititimae-Caricetum flaccae and Geranio sanguinea-Peucedanetum cervariae) and three associations of Artemisietea vulgaris class (Dauco carotae-Picridetum hieracioidis, Falcario vulgaris-Elytrigietum repentis and Convolvulo arvensis-Brometum inermis) were identified. Relevé groups were characterized using diagnostic, constant and dominant species and their habitats were described
Item Description:Vedoucí práce: Jan Roleček
Physical Description:46 l., [24] l. příl. : il., mapa