Relativní význam světla jako determinanty druhového složení vegetace dubových lesů

Cílem této bakalářské práce bylo sebrat data o druhovém složení různých typů dubových lesů v Přírodním parku Baba a charakterizovat jejich stanovištní nároky, jak přímo, pomocí měřených faktorů prostředí, tak nepřímo, pomocí Ellenbergových indikačních hodnot. Cílem celého projektu, který bude pokrač...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Makovcová, Petra, 1986- (Dissertant)
Other Authors: Roleček, Jan, 1976- (Thesis advisor)
Format: Thesis Manuscript
Language:Czech
Published: 2008.
Subjects:
Online Access:http://is.muni.cz/th/184522/prif_b/
Cover Image
Description
Summary:Cílem této bakalářské práce bylo sebrat data o druhovém složení různých typů dubových lesů v Přírodním parku Baba a charakterizovat jejich stanovištní nároky, jak přímo, pomocí měřených faktorů prostředí, tak nepřímo, pomocí Ellenbergových indikačních hodnot. Cílem celého projektu, který bude pokračovat magisterskou diplomovou prací, je nalézt hodnoty faktorů prostředí, kterými se vyznačují subkontinentální doubravy a jež je případně odlišují od ostatních typů dubových lesů na lokalitě, s důrazem na kvantifikaci relativního významu světla. Zastoupení druhů ve vegetaci bylo hodnoceno pomocí devítistupňové Braun-Blanquetovy stupnice abundance a dominance. Získaný soubor 28 snímků byl pomocí klasifikačního algoritmu TWINSPAN rozdělen na šest skupin na základě podobnosti v druhovém složení. První skupina - jediný snímek – je stinná dubohabřina na úpatí. Do druhé skupiny se vyčlenily snímky světlých mezických doubrav – druhovým složením je tento typ nejbližší subkontinentálním doubravám. Ve.
The aim of this bachelor work was to collect data about species composition of different types of oak forests in natural park Baba and characterize their demands for habitat, both directly, by measured variables, and indirectly, by Ellenberg indication values. The aim of the whole project, which is supposed to continue as a graduation thesis, is to find values of those variables, which are characteristic for subcontinental oak forests and which could distinguish them from other types of oak forests at the locality, with an emphasis on the relative relevance of light. The species composition was evaluated using the nine-degree Barun-Blanquet combined scale of dominance and abundance. Retrieved set of 28 phytosociological reléves was delimited into six groups using the TWINSPAN classification algorithm, with the similarity in species composition as a classification criterium. First group is a shady oak-hornbeam forest.In the second group there are reléves of light oak forests - this typ.
Item Description:Vedoucí práce: Jan Roleček.
Physical Description:47 l., [1] l. příl., 3 s. posudek.