Mapování korytovo-nivních jednotek řeky Svratky v CHKO Ždárské vrchy

Předkládaná diplomová práce má převážně hydromorfologický charakter. Jejím zájmovým územím byl 36 km dlouhý říční koridor řeky Svratky od jejího pramene po hranice CHKO Žďárské vrchy v obci Borovnice. Úvodní část se zabývá rozborem problematiky hydromorfologické klasifikace a hodnocení vodních toků,...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Smetana, Mirek, 1983- (Dissertant)
Other Authors: Máčka, Zdeněk, 1973- (Thesis advisor)
Format: Thesis Manuscript
Language:Czech
Published: 2008.
Subjects:
Online Access:http://is.muni.cz/th/106738/prif_m/
Cover Image
Description
Summary:Předkládaná diplomová práce má převážně hydromorfologický charakter. Jejím zájmovým územím byl 36 km dlouhý říční koridor řeky Svratky od jejího pramene po hranice CHKO Žďárské vrchy v obci Borovnice. Úvodní část se zabývá rozborem problematiky hydromorfologické klasifikace a hodnocení vodních toků, přičemž si podrobněji všímá aktuálních problémů hydromonitoringu v České republice. Stěžejní část pak spočívá ve zpracování výsledků terénního průzkumu fluviálního systému Svratky. Ten byl zaměřen hlavně na popis a zhodnocení hydrologických, geomorfologických a biogeografických charakteristik říčního koridoru Svratky. Na základě těchto charakteristik bylo údolí Svratky rozčleněno na 12 korytovo-nivních jednotek, které byly popsány z hlediska současných hydrologických, geomorfologických a ekologických procesů. Závěrečná část práce se věnuje popisu antropogenních úprav koryta Svratky, včetně návrhů na revitalizaci některých úseků.
The thesis presented is focused on the hydrogeomorphology. The place of interest of this study is about 36-kilometre long corridor of the Svratka river from its spring up to the border of the Protected Landscape Area Žďárské vrchy in the village of Borovnice. The introductory part of the work deals with the problems of hydromorphological classification and assessments whereas particular attention is paid to the problems of hydromonitoring in the Czech Republic. A main part of my work is based on processing of the field research results. The field research was focused predominantly on the description and evaluation of hydromorphological, geomorphological and biogeographical characteristics of the Svratka river´s corridor. On the basis of these characteristics, the Svratka valley was divided into 12 channel-floodplain units. These channel-floodplain units were described in terms of actual hydrogeomorphological and ecological processes. The final part concentrates on the description of a.
Item Description:Vedoucí práce: Zdeněk Máčka.
Physical Description:87 l., [21] l. příl. : il., mapy + 1 CD-ROM + 8 l. příl. v tubusu.