Odpovědnostní vztahy při ochraně spotřebitele

Diplomová práce na téma "Odpovědnostní vztahy při ochraně spotřebitele" je zaměřená na zmapování oblasti odpovědnostních vztahů uplatňujících se v rámci ochrany spotřebitele, a to jak v právu soukromém, tak i v právu veřejném. V Obecné části této práce je pojednáno o samotném pojmu "s...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Vašicová, Hana (Dissertant)
Other Authors: Dudová, Jana, 1957- (Thesis advisor)
Format: Thesis Manuscript
Language:Czech
Published: 2008.
Subjects:
Online Access:http://is.muni.cz/th/97864/pravf_m/
Cover Image
Description
Summary:Diplomová práce na téma "Odpovědnostní vztahy při ochraně spotřebitele" je zaměřená na zmapování oblasti odpovědnostních vztahů uplatňujících se v rámci ochrany spotřebitele, a to jak v právu soukromém, tak i v právu veřejném. V Obecné části této práce je pojednáno o samotném pojmu "spotřebitel" a o jeho obsahu. Dále je pozornost věnována termínu "ochrana spotřebitele", a ve stručné podobě i pramenům právní úpravy této oblasti. Poslední kapitola Obecné části zahrnuje obecné pojednání o právní odpovědnosti.
The title of diploma thesis is "Liable relations by protection of consumers". Diploma thesis is divided into two parts - the general one and the special one. The first of them is directed at the definition of the term "consumer" and "protection of consumer". Than it’ s devoted to the sources of consumer protection law and to the general questions of liability. The special part consists in concrete liability of consumer protection. In private law there is liability for damage, liability of defects and liability due to default. For public law is typical liability of administrative delicts, other delicts and criminal liability.
Item Description:Vedoucí práce: Jana Dudová.
Physical Description:66 l.