Návrh koncepce a obsahu elektronického atlasu Libereckého kraje

Předložená disertační práce se zabývá problematikou elektronických map s důrazem na jejich ucelené soubory – atlasy. Jejím cílem je návrh koncepce elektronického atlasu území Libereckého kraje. Ke splnění cíle práce vedly dílčí kroky prezentované samostatnými kapitolami. V úvodní části práce jsou po...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Šmída, Jiří, 1974- (Dissertant)
Other Authors: Konečný, Milan, 1948- (Thesis advisor)
Format: Thesis Manuscript
Language:Czech
Published: 2007.
Subjects:
Online Access:http://is.muni.cz/th/54810/prif_d/
Cover Image
Description
Summary:Předložená disertační práce se zabývá problematikou elektronických map s důrazem na jejich ucelené soubory – atlasy. Jejím cílem je návrh koncepce elektronického atlasu území Libereckého kraje. Ke splnění cíle práce vedly dílčí kroky prezentované samostatnými kapitolami. V úvodní části práce jsou popisovány použité programové prostředky s důrazem na geografické informační systémy a jejich využití pro tvorbu elektronických map a atlasů. V další části (kapitola 4) je definován pojem elektronický atlas a diskutovány výhody a nevýhody elektronické formy map a atlasů v porovnání s tištěnými mapami a atlasy. Za pomoci čtyř přístupů ke klasifikaci elektronických map a atlasů jsou demonstrovány přístupy k jejich řešení. Kapitola 5 nazvaná „Aspekty tvorby elektronických map a atlasů“ podrobně rozebírá postup tvorby elektronického atlasu. Je poukázáno na rozdíly v tvorbě interaktivních a neinteraktivních map a rozebírány možné přístupy ke konstruování kompozičních prvků atlasu. Hlavní cíl práce .
Presented dissertation work deals with the topic of electronic maps and accentuate their collections – atlases. The main aim of this work is to introduce a conception of Liberec county area electronic atlas. Each chapter of the work represents a single step that led to the accomplishment of this aim. Program appliances used in this work are described in opening introductory part with an emphasis on geographical informative systems and their application on creation of electronic maps and atlases. The electronic atlas term is defined in the following part (chapter 4) and also advantages and disadvantages of electronic forms of maps and atlases in comparison with printed maps and atlases are discussed here. With the help of four kinds of approach to the electronic maps and atlases classification are demonstrated their possible solutions. Procedure of making up an electronic atlas is described in detail in chapter 5 that is titled “Aspects of making up electronic maps and atlases.” There .
Item Description:Vedoucí práce: Milan Konečný.
Physical Description:148 l. : barev. il., mapy + 1 CD-ROM.