Digitalizace televizního vysílání (se zaměřením na českou mediální krajinu) /

Práce přináší základní přehled všech aspektů souvisejících s problematikou digitalizace televizního vysílání. Obsahuje definici primárních ideologických východisek, souvisejících s pojmem \x{201e}digitální televizní vysílání\x{201c} a popis technologií umožňujících vysílání digitální televize. Jako...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Pokorný, David, 1978- (Dissertant)
Other Authors: Kořínek, David, 1970- (Thesis advisor)
Format: Thesis Manuscript
Language:Czech
Published: 2007.
Subjects:
Online Access:http://is.muni.cz/th/44553/fss_m/
Cover Image
Description
Summary:Práce přináší základní přehled všech aspektů souvisejících s problematikou digitalizace televizního vysílání. Obsahuje definici primárních ideologických východisek, souvisejících s pojmem \x{201e}digitální televizní vysílání\x{201c} a popis technologií umožňujících vysílání digitální televize. Jako kontextuální rámec je přítomna deskripce zahraničních zkušeností se zaváděním technologie DVB-T. Těžiště práce tkví v popisu procesu digitalizace televizního vysílání v kontextu české mediální krajiny. Na historickém náčrtu tohoto procesu se autor snaží postihnout zásadní momenty experimentálního vysílání, pilotní projekty digitální televize, systém licencování poskytovatelů televizního vysílání a provozovatelů multiplexů, stejně tak jako události s tímto procesem spjaté. Pohled do budoucna je koncepčním rozvrhem vládní strategie přechodu na digitální vysílání a současně predikcí možností financování digitálních televizí. Stať je kompilací textů a analýz, které se věnovaly digitálnímu vysílání do konce ro.
The thesis gives the basic survey of all aspects related to digitalisation of television broadcasting. It contains the definition of primary ideological bases, which are associated with the problems of digital television broadcasting and the description of technology providing the broadcast of digital television. As a contextual framework it offers the description of experiences from abroad with the implementation of DVB-T technology. The focus of the thesis resides in the description of the process of digitalisation of television broadcasting in the context of Czech media landscape. Within the grounds of historic study of this process, the author has aimed to cover all substantial moments of experimental broadcasting, pilot projects of digital television, the system of licensing the providers of digital broadcasting and multiplex owners, along with the events related to this process. The view to the future is a conceptual schedule of governmental strategy of transformation to the dig.
Item Description:Vedoucí práce: David Kořínek.
Physical Description:108 l., ca 60 l. příl. : il.