Scénář výstavy historie krajkářské výroby

VI. REZUMÉ Bakaláská práce pibližující téma: Historie krajká-ské výroby. Je zpracované ve form námtu a scénáe výstavy pro Technické muzeum Brno. Seznamuje návštvníka muzea s poátky výroby krajky a jejím rozšíením po celé Evrop. S možností výuky krajkáek v mst Brn, s nelehkým zahájením strojní výroby...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Janečková, Jarmila (Dissertant)
Other Authors: Holman, Pavel, 1965- (Thesis advisor)
Format: Thesis Manuscript
Language:Czech
Published: 2006
Subjects:
Online Access:http://is.muni.cz/th/110790/ff_b/
Description
Summary:VI. REZUMÉ Bakaláská práce pibližující téma: Historie krajká-ské výroby. Je zpracované ve form námtu a scénáe výstavy pro Technické muzeum Brno. Seznamuje návštvníka muzea s poátky výroby krajky a jejím rozšíením po celé Evrop. S možností výuky krajkáek v mst Brn, s nelehkým zahájením strojní výroby krajky v textilní továrn v Letovicích pod pat-ronací císae Josefa II. Návštvník zde pozná základní rozd-lení krajky, jednotlivé techniky runí výroby, nkteré si mže v interaktivní ásti výstavy vyzkoušet. S technologií strojní výroby krajky návštvníka seznámí zrestaurovaný funkní pali-kovací stroj. Esteticky výstavu dokresluje reálný pohled do místnosti z 19. století
Summary: Bachelors work concerning a topic: History of lace making. It is compiled in the form of theme and script of an exhibition for Technical Museum Brno. It acquaints the visitor of the museum with the beginning of lace making, its spreading all over Europe, the possibility to educate the lace makers in Brno and an uneasy start of machine lace making in textile factory in Letovice under patronage of the Emperor Josef II. The visitor will learn about basic kinds of laces and individual techniques of hand-made production some of them can be experienced in the interactive part of the exhibition. Restored functioning bobbin lace machine will acquaint the visitors with the technology of lace making. The realistic view into 19-th century room will complement the exhibition aesthetically
Item Description:Vedoucí práce: Pavel Holman
Physical Description:51 l., [5] l. příl. + CD-ROM