Herbarium vivae icones elektronický výukový herbář /

Smyslem projektu, který je realizován jako součást této bakalářské práce, je posílení názornosti výuky botaniky na Přírodovědecké fakultě MU a zároveň zlepšení znalostí nejhojněji se vyskytujících druhů rostlin u studentů odborného biologického zaměření a zejména u absolventů učitelského studia biol...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Veselý, Pavel (Dissertant)
Other Authors: Bureš, Petr, 1963- (Thesis advisor)
Format: Thesis Manuscript
Language:Czech
Published: 2006.
Subjects:
Online Access:http://is.muni.cz/th/106706/prif_b/
Cover Image
Description
Summary:Smyslem projektu, který je realizován jako součást této bakalářské práce, je posílení názornosti výuky botaniky na Přírodovědecké fakultě MU a zároveň zlepšení znalostí nejhojněji se vyskytujících druhů rostlin u studentů odborného biologického zaměření a zejména u absolventů učitelského studia biologie. K tomuto účelu byl vytvořen elektronický herbář, uživatelské komunikační rozhraní a podpora testování znalostí uživatelů. Webovým zpřístupněním nebo formou CD-ROM se stanou tyto multimediální učební pomůcky dostupnějšími širšímu okruhu studentů a učitelů středních, případně základních škol. V tomto textu je dále popsán postup práce na projektu, použité techniky a metody. Následující kapitoly jsou manuálem - obsahují popis, vysvětlení funkcí programu a jeho ovládání. Na konci práce jsou uvedeny výsledky ankety k vytvořené učební pomůcce.
The aim of the project that is realized as a part of this bachelor thesis is to reinforce botany teaching at the Faculty of Science, Masaryk University and simultaneously to improve students' knowledge of the most abundant plant species. The project is focused on students specialized in biology and particularly on students of biology teaching. For this purpose there were created an electronic herbarium, a user communication interface and a support of testing users' knowledge. These multimedia teaching aids will become more available to a wider circle of students and teachers at secondary, eventually primary schools, by means of web pages or a CD-ROM. The text further describes the working process of the project, applied techniques and methods. The following chapters serve as a manual and include the description and explanation of the programme functions and control. The thesis is concluded by the results of a survey about this new teaching tool.
Item Description:Vedoucí práce: Petr Bureš.
Physical Description:26 l. + 1 CD-ROM.