Zkušenosti s portem a picc katétrem u pacientů v Masarykově onkologickém ústavu /

Diplomová práce se zabývá problematikou používání implantabilních žilních portů, PICC katétrů a PICC portů u onkologických pacientů. Diplomová práce je členěna na část teoretickou a část praktickou. Jednotlivé kapitoly v teoretické části jsou vedeny přes historii Masarykova onkologického ústavu, pro...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Janošek, Filip (Dissertant)
Other Authors: Kocourková, Jana (Thesis advisor)
Format: Thesis Manuscript
Language:Czech
Published: 2019
Subjects:
Online Access:http://is.muni.cz/th/ljkl8/
Cover Image
Description
Summary:Diplomová práce se zabývá problematikou používání implantabilních žilních portů, PICC katétrů a PICC portů u onkologických pacientů. Diplomová práce je členěna na část teoretickou a část praktickou. Jednotlivé kapitoly v teoretické části jsou vedeny přes historii Masarykova onkologického ústavu, problematiku onkologie, implantabilních žilních portů, PICC katétrů a PICC portů. Praktická část diplomové práce zpracovává data získaná z kvalitativního výzkumu metodou dotazníkového šetření. Výzkum proběhl v Masarykově onkologickém ústavu v měsíci únoru 2019 v prostorách denního stacionáře. Z dotazníkového šetření vyplynulo, že oslovení respondenti jsou spokojeni se zavedeným žilním vstupem a pokud by bylo potřeba, znovu by si žilní vstup nechali implantovat.
This thesis deals with the use of implantable venous ports, PICC catheters and PICC ports in cancer patients. The diploma thesis is devided into two theoretical and practical parts. Individual chapters in theoretical part includes history of Masaryk Memorial Cancer Institute, oncology, implantable venous ports, PICC catheters and PICC ports. Practical part processes data obtained from quantitative research using the questionnaire survey. The research was conducted at Masaryk Memorial Cancer Institute in February 2019 in Day Care Centre. The questinnaire survey showed that respondents were satisfied with the venous input and if necessary, they would have it again.
Item Description:Vedoucí práce: Jana Kocourková
Physical Description:123 listů