Možnosti využití molekulárně biologických metod pro časnou diagnostiku oportunních infekcí u hematoonkologických nemocných /

Velmi závažnou, život ohrožující komplikací léčby nemocných s hematologickou malignitou je rozvoj infekcí způsobených oportunními mikroorganismy. Úspěšnost léčby oportunních infekcí závisí hlavně na rychlé diagnostice a možnosti okamžitého zahájení cílené terapie. Hlavní původce lze rozdělit na bakt...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Říčná, Dita (Dissertant)
Other Authors: Lengerová, Martina, 1976- (Thesis advisor)
Format: Thesis Manuscript
Language:Czech
Published: 2019
Subjects:
Online Access:http://is.muni.cz/th/xcx1p/
Cover Image
Description
Summary:Velmi závažnou, život ohrožující komplikací léčby nemocných s hematologickou malignitou je rozvoj infekcí způsobených oportunními mikroorganismy. Úspěšnost léčby oportunních infekcí závisí hlavně na rychlé diagnostice a možnosti okamžitého zahájení cílené terapie. Hlavní původce lze rozdělit na bakteriální, virové a mykotické, jejichž molekulárně biologická diagnostika je předmětem této dizertační práce. V posledních letech se incidence invazivních mykotických infekcí (IMI) zvyšuje a také se mění druhové zastoupení mykotických patogenů. Zatímco dříve mezi původci dominovaly vláknité houby rodu Aspergillus a kvasinky rodu Candida, v posledních letech se stále častěji setkáváme s infekcemi vyvolanými tzv. vzácnými druhy vláknitých hub, které jsou často primárně rezistentní k některým skupinám antimykotik a vyžadují specifickou antimykotickou léčbu. Diagnostika IMI je v současné době založena na kombinaci klinických příznaků, radiologického nálezu a výsledků mikrobiologických vyšetření.
A serious, life-threatening complication in the treatment of patients with haematological malignancies is the development of infections caused by opportunistic microorganisms. The success of managing opportunistic infections depends on the early diagnostics and prompt initiation of targeted antifungal therapy. The main causatives can be divided into three groups - bacterial, viral and mycotic pathogens, the laboratory diagnostics of mycotic pathogens, is the subject of this dissertation. In recent years, the incidence of IMI has been increasing and we also observe a change in the spectrum of causative fungal species. The vast majority of invasive mycotic infections (IMI) events are still caused by the genera Candida and Aspergillus, however, more cases caused by previously uncommon fungal genera, which are often primarily resistant to certain groups of antifungals, have been reported over the past decades. The diagnostics of IMI is currently based on a combination of clinical signs.
Item Description:Vedoucí práce: Martina Lengerová
Physical Description:155 listů