Terénní výuka v Telči a jejím okolí /

Tato bakalářská práce je rozdělena do dvou částí. První, teoretická část, se zabývá obecnou charakteristikou terénní výuky, tedy co je terénní výuka a co je jejím cílem v geografickém vzdělávání. Druhá, praktická část, spočívá ve třech návrzích na terénní výuku ve městě Telč. Návrhy obsahují popis,...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Burianová, Veronika (Dissertant)
Other Authors: Herber, Vladimír, 1952- (Thesis advisor)
Format: Thesis Manuscript
Language:Czech
Subjects:
Online Access:http://is.muni.cz/th/ws4ck/
Description
Summary:Tato bakalářská práce je rozdělena do dvou částí. První, teoretická část, se zabývá obecnou charakteristikou terénní výuky, tedy co je terénní výuka a co je jejím cílem v geografickém vzdělávání. Druhá, praktická část, spočívá ve třech návrzích na terénní výuku ve městě Telč. Návrhy obsahují popis, jak by terénní výuka měla probíhat, včetně přípravné, realizační i hodnotící fáze. Terénní výuka je zaměřena na témata Rybník jako krajinná složka, Struktura města a územní plánování a Krajina a životní prostředí. Návrhy na terénní výuku jsou v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro gymnázia v České republice.
This bachelor thesis is devided into two parts. In the first part looks into the general charakteristic of fieldwork and its meaning in geographical education. The second part consists of three fieldwork projects in Telč town. The projects are describing how is the fieldwork organized including preparatory phaze, implementing phaze and evaluating phaze. Fieldoworks are aimed on topics Pond as a land unit, Structure of a city and spatial planning and Landscape and enviroment. The fieldwork projects are in compliance with Educational Framework Programe for Grammar School in Czech republic.
Item Description:Vedoucí práce: Vladimír Herber
Physical Description:51 listů, 28 listů nečíslovaných příloh