Statistické řízení kvality /

V tejto bakalárskej práci sa venujeme regulačným diagramom, ktoré sú jedným z nástrojov štatistického riadenia kvality. Popisujeme základné princípy ich tvorby vychádzajúce z testovania hypotéz a s využitím ďalších pojmov z teórie pravdepodobnosti a matematickej štatistiky odvodzujeme predpisy regul...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Benková, Jana (Dissertant)
Other Authors: Pokora, Ondřej, 1981- (Thesis advisor)
Format: Thesis Manuscript
Language:Slovak
Published: 2017
Subjects:
Online Access:http://is.muni.cz/th/423213/prif_b/
Cover Image
Description
Summary:V tejto bakalárskej práci sa venujeme regulačným diagramom, ktoré sú jedným z nástrojov štatistického riadenia kvality. Popisujeme základné princípy ich tvorby vychádzajúce z testovania hypotéz a s využitím ďalších pojmov z teórie pravdepodobnosti a matematickej štatistiky odvodzujeme predpisy regulačných hraníc pre konkrétne typy diagramov. Ďalej uvádzame Westgardove pravidlá a porovnávame pravdepodobnosti ich porušenia určené teoreticky s pravdepodobnosťami určenými simulačnou štúdiou. V praktickej časti aplikujeme pravidlá na vygenerované dáta pomocou funkcií vytvorených v jazyku R.
In this bachelor thesis we study control charts, which are one of the statistical process control tools. We describe basic principles of creating the charts based on hypothesis testing and we infer formulas for calculating control limits in a specific type of the charts using concepts of probability theory and mathematical statistics. We also present Westgard rules and we compare the theoretical probability of violation the rule with probability calculated in the simulation study. In the practical part of the thesis we apply the rules to generated data using the functions created in the R language.
Item Description:Vedoucí práce: Ondřej Pokora
Physical Description:39 listů