Proměny říční sítě v jižní části Dyjsko-svrateckého úvalu /

Tato bakalářská práce se věnuje proměnám říční sítě v jižní části Dyjsko-svrateckého úvalu, konkrétněji na řece Dyji a Jevišovce spolu s jejich přítoky. Výsledné změny byly stanoveny pomocí GIS analýzy historických snímků z období 20. let 20. století, 50. let 20. století a současnosti. Následně prob...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Růžičková, Zuzana (Dissertant)
Other Authors: Máčka, Zdeněk, 1973- (Thesis advisor)
Format: Thesis Manuscript
Language:Czech
Published: 2017
Subjects:
Online Access:http://is.muni.cz/th/436766/prif_b/
Cover Image
Description
Summary:Tato bakalářská práce se věnuje proměnám říční sítě v jižní části Dyjsko-svrateckého úvalu, konkrétněji na řece Dyji a Jevišovce spolu s jejich přítoky. Výsledné změny byly stanoveny pomocí GIS analýzy historických snímků z období 20. let 20. století, 50. let 20. století a současnosti. Následně proběhl i terénní výzkum, který byl zaměřený na zhodnocení krátkého úseku řeky Dyje, kde byly zaznamenané výrazné změny v migraci koryta. Z výsledků bylo zjištěno, že hodnota celkové délky říční sítě se ve zkoumaném území nezměnila, nicméně po vizuální stránce se říční síť pozměnila výrazněji. U polohových změn zkoumaného úseku řeky Dyje byly zjištěny významné posuny koryta vodního toku.
This bachelor’s thesis deals with the changes of the river style in the southern part of the Dyjsko-svratecký úval Basin, specifically the rivers Dyje and Jevišovka and their tributaries. The changes were established by the GIS analysis of the historical maps and aerial images from the periods of the 1920s, the 1950s and the present time. Afterwards, a field research was conducted with the focus on evaluating a short segment of the river Dyje, including the description of notable changes in the migration of its channel. The research revealed the fact that the whole area doesn’t notably differ in the length of the water courses however, the visual aspect of the area’s river style. The location changes of the river Dyje’s segment include considerable shifts of the river’s channel.
Item Description:Vedoucí práce: Zdeněk Máčka
Physical Description:52 listů, 15 listů nečíslovaných příloh