Potransfuzní reakce v závislosti na typu a kvalitě aplikovaných transfuzních přípravků /

Předkládaná práce se zabývá analýzou výskytu PR na TP vydané z expedičního skladu TO FNOL v letech 2010 až 2016 pro pacienty z FNOL a spádových zdravotnických zařízení. Cílem je i navržení možných nápravných opatření s minimalizací výskytu PR. V teoretické části je popsána historie transfuze od prvn...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Kalmanová, Petra (Dissertant)
Other Authors: Galuszková, Dana, 1958- (Thesis advisor)
Format: Thesis Manuscript
Language:Czech
Published: 2017
Subjects:
Online Access:http://is.muni.cz/th/435993/lf_b/
Cover Image
Description
Summary:Předkládaná práce se zabývá analýzou výskytu PR na TP vydané z expedičního skladu TO FNOL v letech 2010 až 2016 pro pacienty z FNOL a spádových zdravotnických zařízení. Cílem je i navržení možných nápravných opatření s minimalizací výskytu PR. V teoretické části je popsána historie transfuze od prvních pokusů transfundovat zvířecí krev až po současnou moderní transfuzní medicínu. Teoretická část zahrnuje také přehled jednotlivých PR, typy TP vyráběných na TO FNOL, včetně vyšetření prováděných při nahlášení PR. Praktická část je zaměřena na hodnocení PR dle stanovených tří cílů. Hodnotí se vliv stáří erytrocytárních TP na vznik PR, četnost výskytu PR na deleukotizované erytrocytární transfuzní přípravky, a nakonec i četnost výskytu alergických PR u pacientů po aplikaci transfuzních přípravků s vyšším obsahem plazmy. Každý cíl zahrnuje i diskuzi k danému problému a zhodnocení stanoveného cíle a hypotézy. V závěru je celkové shrnutí této práce.
This thesis analyses an incidence of post-transfusion reactions on transfusion agents dispensed from expedition warehouse TO FNOL during 2010 - 2016 and administrated to the patients from FNOL and downstream health facilities. The main aim is also to propose possible corrective measures with minimization of the incidence of post-transfusion reactions. The theoretical part describes the history of transfusion since the first attempts to transfuse animal blood up to current modern transfusion medicine. The part also includes an overview of the particular post-transfusion reactions, types of transfusion agents produced in TO FNOL including investigations carried out after reporting of post-transfusion reactions. The practical part is focused on the evaluation of post-transfusions reactions according to the three designated goals. There is the age effect of erythrocyte transfusion agents to post-transfusion reactions evaluated, frequency of post-transfusion reactions on leukodepleted eryth
Item Description:Vedoucí práce: Dana Galuszková
Physical Description:64 listů