Potřeby rodin pacientů ve vigilním kómatu /

Diplomová práce se zabývá problematikou potřeb (aktivní vyhledávání, pomoc v jejich naplnění) rodin pacientů s diagnózou kóma vigile. Práce je rozdělená do dvou částí, empirické a praktické. Cílem práce bylo nalezení informací o vhodné komunikaci a spolupráci s rodinou pacientů ve vigilním kómatu. P...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Seifertová, Tereza (Dissertant)
Other Authors: Pokorná, Andrea, 1973 říjen 14.- (Thesis advisor)
Format: Thesis Manuscript
Language:Czech
Published: 2017
Subjects:
Online Access:http://is.muni.cz/th/411032/lf_m/
Cover Image
Description
Summary:Diplomová práce se zabývá problematikou potřeb (aktivní vyhledávání, pomoc v jejich naplnění) rodin pacientů s diagnózou kóma vigile. Práce je rozdělená do dvou částí, empirické a praktické. Cílem práce bylo nalezení informací o vhodné komunikaci a spolupráci s rodinou pacientů ve vigilním kómatu. Praktická část byla prováděna na základě rešeršní strategie ve vědeckých databázích při stanovení klinické PICO(T) otázky a vyhledávání relevantních zdrojů informací v elektronických databázích. Výsledkem práce jsou doporučení pro klinickou praxi, která pomocí jednoduchého schématu pomohou zkvalitnit péči o rodinné příslušníky, a tím i samotnou péči o pacienty ve vigilním kómatu.
The thesis deals with the issue of needs (active search, support with fulfillment) of family of patients in coma vigile. It is divided into theoretical and empirical parts. The aim of the work was obtaing enough information associated with good ways in communication and co-operation with families of patients in coma vigile. The empirical part was based on the literature review based on clinical PICO(T) question and searched in electronical databasis, whichresulted inrecomandationsfor clinical practice. A simple scheme of these recomendations shouldhelpto improve the quality of the care for families and thus the quality of care for patients in coma vigile.
Item Description:Vedoucí práce: Andrea Pokorná
Physical Description:144 stran