Faktory ovlivňující spánek pacientů hospitalizovaných na jednotce intenzivní péče /

Kvalitní spánek pacientů hospitalizovaných na jednotce intenzivní péče je důležitý. V prostředí jednotky intenzivní péče je však zajištění této základní potřeby velmi náročné, protože existuje mnoho faktorů, které spánek negativně ovlivňují. Jsou však možnosti, jak některé negativní faktory eliminov...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Kaletová, Jana (Dissertant)
Other Authors: Knechtová, Zdeňka (Thesis advisor)
Format: Thesis Manuscript
Language:Czech
Published: 2017
Subjects:
Online Access:http://is.muni.cz/th/436262/lf_m/
Cover Image
Description
Summary:Kvalitní spánek pacientů hospitalizovaných na jednotce intenzivní péče je důležitý. V prostředí jednotky intenzivní péče je však zajištění této základní potřeby velmi náročné, protože existuje mnoho faktorů, které spánek negativně ovlivňují. Jsou však možnosti, jak některé negativní faktory eliminovat a kvalitu spánku pacientů podpořit. Významnou úlohu v zajištění spánku u pacientů v intenzivní péči hraje ošetřovatelská péče. Práce se skládá ze dvou částí. Teoretické, popisující problematiku spánku u pacientů na jednotce intenzivní péče a praktické, zaměřující se na vliv hluku a osvětlení na spánek pacientů hospitalizovaných na jednotce intenzivní péče. Cílem práce bylo zjistit, zda je zvukové prostředí a osvětlení na odděleních poskytujících intenzivní péči vhodné pro spánek pacientů.
Quality sleep patients hospitalized in intensive care is important. In an intensive care unit, however, is to ensure that the basic needs of very demanding because there are many factors that negatively affect sleep. However, they are ways to eliminate some negative factors and sleep quality patient support. A significant role in promoting sleep in patients in intensive care nursing care plays. The work consists of two parts. Theoretical describing the problems of sleep in patients in intensive care and practical, focusing on the impact of noise and light on sleep in patients hospitalized in the intensive care unit. The aim of the study was to determine whether the sound environment and lighting departments providing intensive care appropriate for patients' sleep.
Item Description:Vedoucí práce: Zdeňka Knechtová
Physical Description:93 listů