Znalosti klinicky ověřených doporučení pro prevenci vzniku ventilátorových pneumonií u sester studujících specializační vzdělávání v oboru Intenzivní péče /

Ventilátorová pneumonie je nejčastější nozokomiální infekcí a důležitou příčinou zvýšené morbidity a mortality u pacientů v intenzivní péči. Všeobecné sestry mohou správným prováděním preventivních postupů významně ovlivnit její incidenci. Hlavním cílem diplomové práce je zhodnotit úroveň znalostí v...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Sasová, Renata (Dissertant)
Other Authors: Pospíšilová, Alena, 1981- (Thesis advisor)
Format: Thesis Manuscript
Language:Czech
Published: 2016
Subjects:
Online Access:http://is.muni.cz/th/101128/lf_m/
Cover Image
Description
Summary:Ventilátorová pneumonie je nejčastější nozokomiální infekcí a důležitou příčinou zvýšené morbidity a mortality u pacientů v intenzivní péči. Všeobecné sestry mohou správným prováděním preventivních postupů významně ovlivnit její incidenci. Hlavním cílem diplomové práce je zhodnotit úroveň znalostí v problematice patofyziologie a profylaxe ventilátorové pneumonie a vliv specializačního studia v oboru intenzivní medicína na tyto znalosti. Diplomová práce je složena z teoretické a praktické částí. Teoretická část se zabývá základy patofyziologie a možnostmi prevence rozvoje ventilátorové pneumonie a nozokomiálních infekcí, praktická část hodnotí znalosti respondentů ohledně preventivních postupů. V diskuzi jsou uvedeny výsledky výzkumné části práce. V závěru pak následuje celkové shrnutí diplomové práce.
Ventilator- associated pneumonia is most common nosocomial infection and an important cause of morbidity and mortality in (ventilated) critically ill patients. Nurses can significantly influence its incidence by implementing prophylactic procedures . Main goal of my thesis is to explored the level of theoretical knowledge about patophysiology and prophylaxis of ventilator-associated pneumonia and the impact of specialized learning in intensive care these knowledge. This thesis consists of a theoretical and practical part. The theoretical part deals with basics of patophysiology and possibility of VAP and nosocomial infection prevention, the practical part rates the knowledge of respondents regarding prophylactic procedures. In the discussion are the results of research work. The conclusion follows an overall summary of the thesis.
Item Description:Vedoucí práce: Alena Pospíšilová
Physical Description:136 listů