Studium molekulárních mechanismů zodpovědných za karcinogenezi děložního hrdla /

Tato diplomová práce se zabývá identifikací mikroRNA jako potenciálních biomarkerů karcinomu děložního hrdla. Karcinom děložního hrdla je čtvrtým nejčastějším onkologickým onemocněním u žen a v drtivé většině případů je spojen s infekcí lidskými papilomaviry. Invazivní karcinom se vyvíjí z tzv. prek...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Fraňková, Hedvika (Dissertant)
Other Authors: Hrstka, Roman (Thesis advisor)
Format: Thesis Manuscript
Language:Czech
Published: 2016
Subjects:
Online Access:http://is.muni.cz/th/393616/prif_m/
Cover Image
Description
Summary:Tato diplomová práce se zabývá identifikací mikroRNA jako potenciálních biomarkerů karcinomu děložního hrdla. Karcinom děložního hrdla je čtvrtým nejčastějším onkologickým onemocněním u žen a v drtivé většině případů je spojen s infekcí lidskými papilomaviry. Invazivní karcinom se vyvíjí z tzv. prekanceróz nazývaných cervikální intraepiteliální neoplazie (podle novější nomenklatury high- a low-grade dlaždicobuněčné intraepiteliální léze), které jsou charakterizovány morfologickými změnami epiteliálních buněk, ale neprojevují se prakticky žádnými příznaky. Ke shodným morfologickým změnám dochází i v případě produktivní infekce, při níž virus nenarušuje genom hostitelské buňky, ale využije ji pouze ke svému pomnožení. Pomocí dostupných vyšetřovacích metod je velmi těžké rozlišit, zda se jedná o projevy produktivní infekce nebo změny vedoucí ke vzniku maligní transformace. Z tohoto důvodu narůstá snaha nalézt vhodné diagnostické biomarkery karcinomu děložního hrdla například ve formě mik
This diploma thesis deals with identification of microRNAs as potential biomarkers in cervical cancer. Cervical cancer is the fourth most common cancer in women and usually is associated with a human papillomavirus infection. Invasive carcinoma progresses through premalignant lesions called cervical intraepithelial neoplasia (according to a more recent nomenclature high- and low-grade squamous intraepithelial lesions), that are characterized by morphological changes of epithelial cells, but cause virtually no symptoms. The identical morphological changes are caused also by productive infection, in which the virus doesn’t integrate into the host genome, but utilizes it only for its propagation. When using the available screening methods, it is very difficult to distinguish whether the changes are caused by productive infection or lead to malignant transformation. This evokes effort to find novel diagnostic biomarkers of cervical cancer, for instance microRNAs, small non-coding RNAs invo
Item Description:Vedoucí práce: Roman Hrstka
Physical Description:70 listů : ilustrace