Úloha ABC transportérů v centrálním nervovém systému /

Mozek je velice složitý orgán sestávající se z mnoha různých buněčných typů, které dohromady musejí udržovat mikroprostředí, ve kterém jsou schopny plně fungovat. Musejí tak neustále odolávat toxinům z vnějšího, ale i vnitřního prostředí. K této obraně jsou buňky této tkáně vybaveny speciálními prot...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Jastrzembski, Pavel (Dissertant)
Other Authors: Kohutková Lánová, Martina (Thesis advisor)
Format: Thesis Manuscript
Language:Czech
Published: 2016
Subjects:
Online Access:http://is.muni.cz/th/408843/prif_b/
Cover Image
Description
Summary:Mozek je velice složitý orgán sestávající se z mnoha různých buněčných typů, které dohromady musejí udržovat mikroprostředí, ve kterém jsou schopny plně fungovat. Musejí tak neustále odolávat toxinům z vnějšího, ale i vnitřního prostředí. K této obraně jsou buňky této tkáně vybaveny speciálními proteinovými pumpami – ABC transportéry. V mozkové tkáni jsou nejvíce exprimovány ABCA1, ABCB1, ABCC1, ABCG1 a ABCG2 transportéry. Právě tyto transportéry jsou schopny odolávat mnoha různým léčivům a současně dokáží regulovat hladinu přirozeně se vyskytujících látek. Dysfunkce těchto proteinů tak může vést ke vzniku vážných onemocnění, jakými jsou Alzheimerova choroba, nebo může kompletně narušit vývoj centrální nervové soustavy plodu.
Brain is a very complicated organ consisting of many various cell types which together have to keep the micro environment in which they are able to work fully. They still have to resist the toxins from the outer and inner environment. For this defence the cells of this tissue are provided with special protein pumps – ABC transporters. In the brain tissue mostly ABC1, ABCB1, ABCC1, ABCG1 and ABCG2 are expressed. And just these transporters are able to resist many various pharmaceuticals and they also manage to regulate the level of the naturally occuring substances. Disfunction of these proteins can be the cause of serious illnesses like e.g. Alzheimer disease, or it can completely disturb the development of the central nervous system of the fetus.
Item Description:Vedoucí práce: Martina Lánová
Physical Description:50 listů