Význam stanovení myoglobinu u pacientů se závažným poraněním /

Tato bakalářská práce se zabývá významem stanovení myoglobinu u pacientů se závažným poraněním. U těchto pacientů bývá častou komplikací akutní poškození nebo selhání ledvin z důvodu vysokých a pro ledviny toxických koncentrací myoglobinu. Byla provedena literární rešerše poznatků o myoglobinu, jeho...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Šnejdrlová, Ludmila (Dissertant)
Other Authors: Beňovská, Miroslava (Thesis advisor)
Format: Thesis Manuscript
Language:Czech
Published: 2016
Subjects:
Online Access:http://is.muni.cz/th/268678/lf_b/
Cover Image
Description
Summary:Tato bakalářská práce se zabývá významem stanovení myoglobinu u pacientů se závažným poraněním. U těchto pacientů bývá častou komplikací akutní poškození nebo selhání ledvin z důvodu vysokých a pro ledviny toxických koncentrací myoglobinu. Byla provedena literární rešerše poznatků o myoglobinu, jeho struktuře a funkci v organismu, zmíněna je jeho role jako kardiálního markeru. Teoretická část této práce zahrnuje rešerši poznatků týkajících se rhabdomyolýzy a crush syndromu, které jsou hlavními příčinami vysokých koncentrací myoglobinu u pacientů se závažným poraněním. V praktické části této práce bylo sumárně a statisticky vyhodnoceno využívání myoglobinu ve FN Brno na vybraném souboru pacientů, včetně jeho korelace s CK a srdečním troponinem T. Ukázalo se, že mezi stanovením myoglobinu a CK existuje korelační závislost. S troponinem T koreluje myoglobin v případech, kdy původcem jeho koncentrace myokard. Při analýze diagnóz se potvrdilo, že nejčastěji je myoglobin ve FN Brno ordinován u osob s diagnózou poranění (30%).
This thesis deals with the importance of myoglobin in patients with serious injury. A frequent complication in these patient is acute kidney injury or acute kidney failure because of high and nephrotoxic concentrations of myoglobin. A review of literature was done including a findings about myoglobin, about its structure, function in the organism and its role as a cardiac marker. Theoretical part of this thesis includes review of findings about rhabdomyolysis and crush syndrome - the main causes of high myoglobin concetrations in patient with serious injury. In practical part of this thesis the use of myoglobin in University hospital in Brno was summarily and statistically evaluated in group of 867 patients, including the correlation between myoglobin - creatinkinase and myglobin - cardiac troponin T. It was shown, that there is a correlation between myoglobin and CK - r = 0,657 (0,616;0,695), P<0,0001. Troponin T correlates with myoglobin in cases, where the origin of myoglobin is i
Item Description:Vedoucí práce: Miroslava Beňovská
Physical Description:59 listů