Hledání příčin selhání kultivace periferní krve v souboru pacientů z Laboratoře klinické cytogenetiky OLG FN Brno. Analýza dostupných dat, formulace hypotéz /

Cytogenetická vyšetření patří k základním metodám klinické genetiky. I přes značný rozvoj moderních metod molekulární genetiky jsou nepostradatelné při stanovení karyotypu a vyšetření vrozených chromosomových aberací, které se často podílí na vzniku vývojových vad, mentálních poruch nebo v dnešní do...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Kluková, Hana (Dissertant)
Other Authors: Hanáková, Marta (Thesis advisor)
Format: Thesis Manuscript
Language:Czech
Published: 2016
Subjects:
Online Access:http://is.muni.cz/th/424769/lf_b/
Cover Image
Description
Summary:Cytogenetická vyšetření patří k základním metodám klinické genetiky. I přes značný rozvoj moderních metod molekulární genetiky jsou nepostradatelné při stanovení karyotypu a vyšetření vrozených chromosomových aberací, které se často podílí na vzniku vývojových vad, mentálních poruch nebo v dnešní době značně rozšířené problematice neplodnosti v páru. Stále častěji nachází uplatnění také v posouzení mutagenních účinků některých chemických látek na organismus u osob z rizikových pracovišť. Kultivace periferní krve je základním bodem cytogenetického vyšetření. Můžeme říci, že správný průběh kultivace určuje úspěšný průběh celého vyšetření. Cílem bakalářské práce bylo analyzovat dostupná data o provedených vyšetřeních, zejména u pacientů s neúspěšnou kultivací periferní krve a pokusit se vytipovat kritická místa, která by mohla mít vliv na průběh kultivace. Předpokládanými faktory byly věk pacienta, probíhající léčba a osobní anamnéza. Zejména přítomnost vrozených chromosomových aberací.
Cytogenetic testing is one of the basic methods of clinical genetics. Despite the substantial development of modern methods of molecular genetics are indispensable for karyotyping and examination of congenital chromosomal aberrations that often contributes to developmental defects, mental disorders or nowadays widespread problems of infertility in the couple. Increasingly, it also finds in assessing mutagenic effects of certain chemicals in the body of people which are working on high risk places. Cultivation of peripheral blood is a fundamental point of cytogenetic examination. We can say that the correct course of cultivation determines the successful conduct of the entire cytogenetic investigation. The aim of the thesis was to analyze the available data on performed examinations, especially in patients with failed culturing peripheral blood and through in-depth analyzes of cards of patients who experienced low increase in assessable mitosis or for which no increase to try to identi
Item Description:Vedoucí práce: Marta Hanáková
Physical Description:68 listů