Vývoj a otestování jednoduchého rychlého testu vhodného pro detekci HPV virů /

Diplomová práca sa zaoberá detekciou ľudských papiloma vírusov (HPV). HPV sú malé DNA vírusy infikujúce epiteliálne bunky kože a slizníc. Na základe svojho onkogénneho potenciálu sú rozdelené na vírusy s nízkym rizikom vzniku nádoru a vírusy s vysokým rizikom vzniku nádoru. Nízko-rizikové HPV sú zod...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Ďuríková, Helena (Dissertant)
Other Authors: Hrstka, Roman (Thesis advisor)
Format: Thesis Manuscript
Language:Slovak
Published: 2016
Subjects:
Online Access:http://is.muni.cz/th/393259/prif_m/
Cover Image
Description
Summary:Diplomová práca sa zaoberá detekciou ľudských papiloma vírusov (HPV). HPV sú malé DNA vírusy infikujúce epiteliálne bunky kože a slizníc. Na základe svojho onkogénneho potenciálu sú rozdelené na vírusy s nízkym rizikom vzniku nádoru a vírusy s vysokým rizikom vzniku nádoru. Nízko-rizikové HPV sú zodpovedné za benígne formy nádorov, ako sú napríklad bradavice vyskytujúce sa v mieste infekcie. Vysoko-rizikové HPV sa vyskytujú predovšetkým v transformačnej zóne epitelu krčka maternice. Ich pretrvávajúca infekcia vedie k zmene epitelu, vývoju prekanceróznych lézií a v konečnom dôsledku až k vzniku karcinómu hrdla maternice. Aj napriek zavedeným preventívnym opatreniam a skríningovým programom, patrí cervikálny karcinóm (CC) medzi najčastejšie nádorové ochorenia žien. Preto je vývoj nových detekčných metód, ktoré by urýchlili detekciu a predovšetkým minimalizovali nákladnosť metódy, veľmi žiaduci. Na základe týchto preferencií sme v rámci našej štúdie použili elektrochemickú metódu, ktorá s
This diploma thesis deals with the detection of the human papillomaviruses (HPV). HPV are small viruses which infect skin and mucous membrane epithelium. According to their transformation potential, they are divided into viruses with a low risk of tumorigenesis and viruses with a high risk of tumorigenesis. The low-risk HPV are responsible for benign tumours such as papules appearing in the place of infection. The high-risk HPV infect predominantly the transformation zone of the cervical epithelium. Their persistence leads to changes in the epithelium followed by the development of precancerous lesions and ultimately to the origin of the cervical carcinoma. Despite the already established preventive screening programmes, the cervical cancer is one of the most frequent tumour diseases among women. Thus the development of the new methods enabling quick and cheaper HPV detection is very desirable. Based on these preferences, an electrochemical method appears to be a good alternative for H
Item Description:Vedoucí práce: Roman Hrstka
Physical Description:62, 6 listů příloh : ilustrace