Alternativní výživa u onkologických pacientů /

Tato bakalářská práce se zabývá problematikou alternativní výživy u onkologicky nemocných pacientů. V první části jsou popsány základy problematiky nádorových onemocnění a proces jejich vzniku. Další části této práce se pak věnují popisu výživy u těchto pacientů a také změnám metabolismu spojených s...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Lukáčová, Karolína (Dissertant)
Other Authors: Bilová, Zuzana (Thesis advisor)
Format: Thesis Manuscript
Language:Czech
Published: 2016
Subjects:
Online Access:http://is.muni.cz/th/407085/lf_b/
Cover Image
Description
Summary:Tato bakalářská práce se zabývá problematikou alternativní výživy u onkologicky nemocných pacientů. V první části jsou popsány základy problematiky nádorových onemocnění a proces jejich vzniku. Další části této práce se pak věnují popisu výživy u těchto pacientů a také změnám metabolismu spojených s přítomností nádorového onemocnění. Následně jsou blíže popsány jednotlivé vybrané alternativní výživové směry a jejich vliv na zdraví a rizikové složky dané stravy. Jednotlivé kapitoly se věnují vegetariánství, veganství, makrobiotice, organické stravě, dietě dle krevních skupin a Breussově dietě. Cílem je vytvořit přehled rozličných alternativních výživových směrů a upozornit na možná pozitiva a negativa. V praktické části zaměřené na onkologické pacienty stravující se klasickým způsobem i ty stravující se alternativním způsobem jsou zpracovány jejich názory a znalosti ohledně výživy obecně i ohledně konkrétních alternativních výživových směrů.
This bachelor’s thesis deals with the issues of alternative nutrition therapies among cancer patients. In the first part oncology diseases and process of its formation are described. The following parts of this thesis are then focused on description of nutrition in oncology patients and also on metabolism changes during cancer disease. Further description of chosen alternative nutrition ways with its influence on health and risk nutrients of the diet are followed by. Individual chapters are then focused on vegetarianism, veganism, macrobiotics, organic food, blood type diets and Breuss cancer cure diet. The aim is to establish a review of different alternative nutrition styles and highlight their potential positive and negative aspects. The practical part is focused on survey of knowledge and opinions about alternative nutrition styles and about nutrition in general of patients divided into groups in which they are consuming traditional way and those with alternative nutrition.
Item Description:Vedoucí práce: Zuzana Bilová
Physical Description:88 listů