Cenová politika léčiv - problematika úhrad a její dopady na postavení zájmových skupin /

Práce se zabývá cenovou politikou léčiv, především problematikou cenové a úhradové regulace léčivých přípravků a jejího dopadu na postavení zájmových skupin v České republice. S ohledem na obsáhlost zvoleného tématu je z kapacitních důvodů zaměřena pozornost jen na vybrané zájmové skupiny – pojištěn...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Konečná, Jana (Dissertant)
Other Authors: Prudil, Lukáš, 1974- (Thesis advisor)
Format: Thesis Manuscript
Language:Czech
Published: 2016
Subjects:
Online Access:http://is.muni.cz/th/167221/lf_d/
Cover Image
Description
Summary:Práce se zabývá cenovou politikou léčiv, především problematikou cenové a úhradové regulace léčivých přípravků a jejího dopadu na postavení zájmových skupin v České republice. S ohledem na obsáhlost zvoleného tématu je z kapacitních důvodů zaměřena pozornost jen na vybrané zájmové skupiny – pojištěnce, poskytovatele zdravotních služeb, konkrétně na poskytovatele poskytující péči formou ambulantní péče, a plátce; cenu a úhradu léčivých přípravků jako rozhodujícího korektivu při poskytování zdravotních služeb a jejich regulaci. S ní spojenou participaci zájmových skupin – Ministerstva zdravotnictví ČR, Státního ústavu pro kontrolu léčiv a ČLK. Samotná práce je rozdělena do šesti hlavních kapitol. V první kapitole je uveden exkurz do historie medicínského a farmaceutická práva, deklarující např. vznik zdravotní služby, přípravu léčiv, vznik lékáren, tvorbu prvních cen, respektive tax léčiv, vznik veřejného pojištění, systému nemocenského pojištění a zdravotní pojišťovny. Následující druhá
The dissertation deals with the pricing policy of drugs, especially the pricing and reimbursement regulation of medicines and its impact on the position of interest groups in the Czech Republic. With regard to the broadness of the chosen topic, an attention has been drawn, for capacity reasons, to particular interest groups only – the insured, health service providers, particularly the outpatient care providers, and payers; the price and reimbursement of the medicines as the decisional corrective in health service provision and their regulation. Associated with it is a participation of interest groups – the Ministry of Health of the Czech Republic, the State Institute for Drug Control and the Czech Medical Chamber. The thesis is divided into six main chapters. The first chapter presents an excursion into the history of medical and pharmaceutical law, declaring, for example, the origination of health services, the preparation of drugs, the formation of pharmacies, determination of the f
Item Description:Vedoucí práce: Lukáš Prudil
Physical Description:255 stran