Právní postavení pracovníka vykonávajícího práci v zahraničí /

Disertační práce se věnuje tématu právního postavení pracovníka vykonávajícího práci v zahraničí, a to pro potřeby zaměstnavatele, který hodlá vysílat své pracovníky k výkonu práce do členských států EU. Klade si za cíl vyhledat základní právní předpisy a judikaturu, které bylo možné využít pro anal...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Vavříček, Vladimír (*ap)
Corporate Author: Masarykova univerzita. Právnická fakulta (*ip)
Other Authors: Sehnálek, David, 1979- (*vp)
Format: Thesis Manuscript
Language:Czech
Published: 2016
Subjects:
Online Access:http://is.muni.cz/th/101392/pravf_c/
Cover Image
Description
Summary:Disertační práce se věnuje tématu právního postavení pracovníka vykonávajícího práci v zahraničí, a to pro potřeby zaměstnavatele, který hodlá vysílat své pracovníky k výkonu práce do členských států EU. Klade si za cíl vyhledat základní právní předpisy a judikaturu, které bylo možné využít pro analýzu popisovaného postavení. Struktura disertační práce vychází ze šesti ucelených částí. Úvodní kapitola se obecně zaměřuje na východiska a strukturu disertační práce a základní terminologii v ní použitou. Navazující tři kapitoly se postupně zabývají instituty tzv. minimálních standardů vysílaných pracovníků, rozhodného práva pro pracovní smlouvu a pracovní poměr jako takový, potažmo pro místo řešení sporů vysílaných pracovníků a konečně rozhodného práva pro sociální zabezpečení vysílaných pracovníků. Po více či méně teoretických výkladech bylo přikročeno k případové studii zohledňující praktické projevy načerpaných teoretických poznatků, a to na půdorysu kapitoly páté. Disertační práci uzavírá kapitola šestá shrnující nejdůležitější učiněná zjištění, a to jak teoretická, tak praktická.
The dissertation is devoted to a topic of legal status of a posted employee, in order to meet requirements of an employer, who intends to post his employees to the EU member states. It aims to seek the basic legal rules and court decisions, which could be taken into account while analysing the status mentioned above. Structure of the dissertation is based on six comprehensive parts. The Introduction focuses on opening thoughts and structure of the dissertation and basic terminology used therein. The following three Chapters consequently deal with the notion of so called minimum standards of the posted employees, the applicable law to employment contract and employment relationship itself and place of dispute point of view of the posted employees and, finally, the applicable law to social security of the posted employees. After more or less theoretical discourse on the topic of this dissertation, Chapter Five includes a case study showing the practical impacts of the theoretical findings. Chapter Six ends the dissertation summarising the most important both theoretical and practical findings rendered.
Item Description:Dizertace (LL.M.)--Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2016
Vedoucí práce: David Sehnálek
Physical Description:58 listů