Historie a šíření populací sysla obecného (Spermophilus citellus) /

V této diplomové práci se věnuji studiu postglaciálního šíření živočichů vázaných na otevřená stepní stanoviště. Rozšíření evropské fauny, které dnes pozorujeme, je odrazem pleistocénní dynamiky šíření silně ovlivněné posledním glaciálním maximem (LGM). Sysel obecný (Spermophilus citellus) je typick...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Hánová, Alexandra (Dissertant)
Other Authors: Konečný, Adam (Thesis advisor)
Format: Thesis Manuscript
Language:Czech
Published: 2015
Subjects:
Online Access:http://is.muni.cz/th/375634/prif_m/
Cover Image
Description
Summary:V této diplomové práci se věnuji studiu postglaciálního šíření živočichů vázaných na otevřená stepní stanoviště. Rozšíření evropské fauny, které dnes pozorujeme, je odrazem pleistocénní dynamiky šíření silně ovlivněné posledním glaciálním maximem (LGM). Sysel obecný (Spermophilus citellus) je typickým zástupcem stepní fauny, vyžadujícím specifické stanovištní podmínky. Pro studium historie a šíření stepních živočichů je tedy ideálním modelovým organismem. Analýza genetické struktury 915 jedinců z 52 lokalit pokrývajících celý současný areál výskytu tohoto hlodavce (na základě 12 mikrosatelitových lokusů) ukázala rozdělení na tři skupiny populací - severovýchodní, severozápadní a jižní. K objasnění vztahů mezi těmito skupinami populací a stanovení pravděpodobného scénáře šíření byla použita metoda Approximate Bayesian Computation (ABC). Tento přístup umožňuje výpočet aposteriorních pravděpodobností testovaných evolučních scénářů na základě srovnání reálného datasetu s daty simulovanými
In this thesis I studied the postglacial spread of animal bound to open steppe habitat. Distribution of the European fauna that we see today is a reflection of the dynamics of the spread of the Pleistocene strongly influenced by the Last Glacial Maximum (LGM). The European ground squirrel (Spermophilus citellus) is a typical representative of the steppe fauna, requiring specific habitat conditions. For the study of the history and spread of steppe fauna is the European groung squirrel (EGS) an ideal model organism. The analysis of the genetic structure of 915 individuals from 52 localities covering the entire current distribution range of this rodent (based on 12 microsatellite loci) showed a consistent split into three groups of stocks - northeast, northwest and south. To clarify the relationship between these population groups and determine the likely scenario was used the Approximate Bayesian Computation method (ABC). This approach allows the calculation of the posterior probability
Item Description:Vedoucí práce: Adam Konečný
Physical Description:85 stran, 19 nečíslovaných stran příloh : ilustrace