Preimplantační genetické analýzy pomocí sekvenování nové generace (NGS) /

Preimplantační genetická analýza je metodou stále více využívanou klinikami reprodukční medicíny. Důvodem je časté selhávání umělého oplodnění způsobené výskytem chromozomálních aberací v implantovaných embryích. První část předložené práce popisuje různé důvody její aplikace a ilustruje původ genet...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Zboňáková, Zuzana (Dissertant)
Other Authors: Smetana, Jan (Thesis advisor)
Format: Thesis Manuscript
Language:Slovak
Published: 2015
Subjects:
Online Access:http://is.muni.cz/th/408511/prif_b/
Cover Image
Description
Summary:Preimplantační genetická analýza je metodou stále více využívanou klinikami reprodukční medicíny. Důvodem je časté selhávání umělého oplodnění způsobené výskytem chromozomálních aberací v implantovaných embryích. První část předložené práce popisuje různé důvody její aplikace a ilustruje původ genetického materiálu určeného pro analýzu. Následně se práce zabývá metodami aplikovanými v této oblasti se zaměřením na sekvenování nové generace, které je čím dál tím víc používáno v lidské medicíně. Cílem poslední části je podrobný rozbor výsledků výzkumných prací zaměřených na využití sekvenátorů nové generace v preimplantační genetické analýze.
Preimplantation genetic analysis is a technique increasingly used in clinics of reproductive medicine. That is a result of frequented IVF failure caused by chromosomal aberration in implanted embryos. The first part of the presented thesis is describing various reasons for its application and illustrating the origin of genetic material for analysis. Subsequently the thesis is dealing with methods applied in this field with focus on next-generation sequencing, which becomes more and more used in human medicine. The aim of the last part is to describe results of research works focused on the impact of next-generation sequencing technology on preimplantation genetic analysis.
Item Description:Vedoucí práce: Jan Smetana
Physical Description:40 listů