Vliv epigenetických modifikací na vazbu proteinu p53 k DNA /

Protein p53 patří mezi nejvýznamnější nádorové supresory, svou funkci plní aktivací transkripce cílových genů, proto se musí protein p53 navázat k svým cílovím sekvencím. Epigenetické modifikace DNA a chromatinu ovlivňují dostupnost sekvence DNA pro transkripční faktory a další proteiny. Cílem mé pr...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Balkóová, Edita (Dissertant)
Other Authors: Brázda, Václav, 1970- (Thesis advisor)
Format: Thesis Manuscript
Language:Czech
Published: 2015
Subjects:
Online Access:http://is.muni.cz/th/386966/prif_m/
Cover Image
Description
Summary:Protein p53 patří mezi nejvýznamnější nádorové supresory, svou funkci plní aktivací transkripce cílových genů, proto se musí protein p53 navázat k svým cílovím sekvencím. Epigenetické modifikace DNA a chromatinu ovlivňují dostupnost sekvence DNA pro transkripční faktory a další proteiny. Cílem mé práce bylo zjistit vliv epigenetických modifikací na vazbu proteinu p53 k DNA. Pro studium této vazby jsem použila specifické inhibitory epigenetických modifikátorů, hlavně inhibitory histon metyltransferáz. V praktické části se kromě vazby proteinu p53 k DNA zkoumal i vliv specifických inhibitorů na proliferaci buněk a na hladinu proteinu p53. Metodou pro analýzu vazby nádorového supresoru k DNA byla chromatinová imunoprecipitace, kde se zkoumala vazba proteinu p53 ke třem promotorovým sekvencím genu p21.
Protein p53 belongs to the most important tumor suppressors. Its main function is to activate the transcription of target genes which is why it must be bounded to its target sequences. Epigenetic modifications of DNA and chromatin affect the accessibility of DNA sequences for transcription factors and other proteins. The aim of this work was to determine the influence of epigenetic modifications on the binding of the protein p53 to the DNA. For studying this relationship I have used specific inhibitors of epigenetic modifiers, especially histone methyltransferases. Besides the analysis of the binding of the protein p53 to DNA, the practical part of the thesis also contains studies about the influence of specific inhibitors on cell proliferation and p53 protein levels. The method, by the help of which it was examined the binding of the protein p53 to the target gene's p21 three promoter sequences, was chromatin immunoprecipitation
Item Description:Vedoucí práce: Václav Brázda
Physical Description:80 listů